احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – حدیث کساء

آیهی تطهیر و حدیث کساء آیات بسیاری از قرآن کریم در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده است. از جملهی آنها آیهی
تطهیر (آیهی ۳۳ ، سورهی احزاب) میباشد. امام حسن مجتبی علیه السلام در این باره فرمود: قال علیه السلام: لما نزلت آیۀ التطهیر
جمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کساء لأم سلمۀ خیبری ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بیتی و عترتی فأذهب عنهم الرجس و
طهرهم تطهیرا [ ۲۲۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (وقتی آیهی تطهیر نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را درون
کسای خیبری متعلق به امسلمه گرد آورد و سپس فرمود: بارخدایا! اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی را از آنها دور کن
و به طهارت مخصوص خود، پاکیزهشان دار.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *