احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ریا

نکوهش از ریاکاری زاهدانه روزی فرقد سبخی به نزد امام حسن علیه السلام آمد، امام علیه السلام لباسی از خز (پارچهای از پشم و
ابریشم) بر تنش بود در حالی که بر تن فرقد لباسی از پشم بود، و خیره خیره به امام حسن علیه السلام نگاه میکرد، امام علیه السلام
به او فرمود: قال علیه السلام: ما بالک تنظر الی و علی ثیاب أهل الجنۀ و علیک ثیاب اهل النار، ان أحدکم لیجعل الزهد فی ثیابه و
الکبر فی صدوره فلهو أشد عجبا بصوفه من صاحب المطرف [ ۵۴۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (تو را چه میشود که به من
مینگری و در حالی که لباس اهل بهشت را پوشیدهام و تو لباس اهل دوزخ را بر تن کردهای!؟ البته کسی از شما که زهد را در
[ لباسش قرار داده و کبر را در سینهاش، البته که رفتار او تعجب آورتر است از رفتار کسی که لباس خز بر تن دارد.) [صفحه ۳۵۱
زکات
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *