احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ستاره

رهآورد گردش ستارگان در آسمان مرحوم مجلسی در بحارالأنوار از کتاب النجوم نقل کرده است که امام حسن علیه السلام
خطبهای دربارهی نجوم ایراد فرمود: قال علیه السلام: ثم اجری فی السماء مصابیح ضوؤها فی مفتحۀ و حارثها بها و جال شهابها من
نجومها الدراری المضیئۀ التی لولا شوؤها ما أنقذت ابصار العباد فی ظلم اللیل المظلم بأهواله المدلهم بحنادسه و جعل فیها ادلۀ علی
منهاج السبل لما أحرج الیه الخلیقۀ من الانتقال، و التحول و الاقبال و الادبار [ ۵۴۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (سپس در آسمان
چراغهایی شناور ساخت که روشنایی آنها از خزانهی (قدرت خدا) است و به این وسیله از این چراغها محافظت کرده است. و
آسمان در مقام پرورش روشنایی و نورافشانی، از ستارگان فروزان و درخشنده روشنایی گرفت که اگر پرتو آنان نبود، در تیرگی
شب قیرگون و در سیاهیهای تو در تو، چشمان بندگان چیزی را نمیدید و در آن راهنماهایی برای پیدا کردن راه، به آنچه که
آفریدگان در جابجایی و آمد و شد بدان نیاز دارند، قرار داد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *