احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ستم

ضرورت پرهیز از یاری کردن ستمگران دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که در آن همگان
را از یاری کردن به ستمگران نهی نموده است. قال علیه السلام: لقد أصحبت [خ ب. أصبحت] أقواما کأنهم کانوا ینظرون الی الجنۀ
و نعیمها، و النار و جحیمها، یحسبهم الجاهل مرضی و ما بهم من مرض، أو قد خولطوا و انما خالطهم أمر عظیم، خوف الله و مهابته
فی قلوبهم. کانوا یقولون لیس لنا فی الدنیا من حاجۀ، لیس لها خلقنا و لا بالسعی لها أمرنا، أنفقوا أموالهم و بذلوا دماءهم، اشتروا
بذلک رضی خالقهم، علموا ان الله اشتری منهم اموالهم و أنفسهم بالجنۀ فباعوه، ربحت تجارتهم، و عظمت سعادتهم، أفلحوا و
فبهداهم » : أنجحوا. فاقتفوا آثارهم رحمکم الله، و اقتدوا بهم، فان الله تعالی وصف لنبیه صفۀ آبائه ابراهیم و اسماعیل و ذریتهما، و قال
۵۴۷ ]. و اعلموا عباد الله انکم مأخوذون بالاقتداء بهم و الاتباع لهم، فجدوا و اجتهدوا و احذروا أن تکونوا أعوانا للظالم، فان ] « اقتده
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: من مشی مع ظالم لیعینه علی ظلمه فقد خرج من ربقۀ الاسلام، و من حالت شفاعته دون حد
من حدود الله فقد حاد الله و رسوله، و من أعان ظالما لیبطل حقا لمسلم فقد بریء من ذمۀ الاسلام و من ذمۀ الله و من ذمۀ رسوله. و
من دعا للظالم بالبقاء أحب أن یعصی الله، و من ظلم بحضرته مؤمن أو اغتیب و کان قادرا علی نصره و لم ینصره فقد بآء بغضب من
الله و رسوله، و من نصره فقد استوجب الجنۀ من الله تعالی. و ان الله أوحی الی داود علیه السلام: قل لفلان الجبار: انی لم أبعثک
لتجمع الدنیا علی الدنیا، و لکن لترد عنی دعوه المظلوم و تنصره، فانی آلیت علی نفسی أن أنصره و أنتصر له ممن ظلم بحضرته و لم
ینصره. [ ۵۴۸ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (امروزه گروهها و اقوامی پیدا شدهاند که گویا همواره به بهشت و نعمتهای آن، و
جهنم و آتش آن مینگرند. و نادان بیخبر و کسی که از احوال آنها اطلاعی نداشته باشد [اگر بدانان بنگرد] میپندارد که آنان
بیمارند، اما آنان را مرضی نباشد. یا آن که انسان بیخبر احساس میکند که آنها پریشان حال هستند. البته که امری بزرگ آنان را
پریشان کرده است، یعنی ترس از خدا و هیبت او در دلهای آنان است. آنان همواره میگویند: ما را به دنیا نیازی نیست. نه برای
آن آفریده شدهایم و نه برای تلاش در آن دستوری داریم. مال خود را انفاق کرده و خونهاشان را نثار کرده و خرسندی آفریدگار
خویش را ستاندهاند. دانستهاند که خداوند به بهای بهشت جان و مال آنان را خریده است، که به او فروختهاند. اینان در تجارت
خویش سود کرده و سعادتی عظیم به دست آوردهاند، رستگار و پیروز شدهاند. خدا رحمتتان کند، دنبال آنان راه بیفتید، چه آن که
پس » خدای بزرگ صفت پدران پیامبر اسلام، یعنی حضرت ابراهیم و اسماعیل و ذریهی آن دو را برای او توصیف کرده، و فرمود
و پیروی از آنها از شما خواسته شده است و در مورد « خوبان » و بدانید که ای بندگان خدا، که بر آنان «. به هدایت آنان اقتدا کن
آن مورد بازجویی قرار خواهید گرفت. پس بکوشید و تلاش کنید و مواظب باشید که یاور ستمگران نباشید، زیرا پیامبر صلی الله
علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس برای کمک به ستمگری، با او همراهی کند، از قلمرو اسلام خارج شده است و هر کس به
ستمگری کمک کند که حقی از مسلمانی را پامال نماید، از ذمهی اسلام و ذمهی خداند و ذمهی پیامبر او خارج شده و هر کس
دوست دارد که با دستورات خداوند مخالفت شود. و هر کس که در حضور او به مؤمنی « در واقع » ، دعا کند که ظالمی زنده بماند
ستم شود یا در حضور او مؤمنی مورد غیبت قرار گیرد و او توانا بر یاری او باشد و به او کمک نکند، خشم خدا و رسول او را بر
خود روا دانسته است و هر کس یاری او کند بهشت را از خداوند بزرگ طلبکار شده است. خداوند به داود علیه السلام وحی کرد:
به فلان ستمگر بگو من تو را نفرستادم که دنیا را بر دنیا قرار دهی و مالاندوزی کنی، بلکه برای آن است که فریاد مظلوم از من
بگردانی و یاریش کنی، زیرا من بر خود لازم کردهام که او را یاری کنم و انتقام آن غیبت شده را از آن کسی که در حضور او به
آن مظلوم ظلم شد و او یاریش نکرد، بگیرم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *