احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – سنت

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و احیای سنت مشورت خداوند در سورهی آل عمران، آیهی ۱۵۹ به پیامبر صلی الله علیه و آله و
سلم فرمان داد که با اصحاب خود مشورت کن. امام حسن علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: قد علم الله أنه ما به الیهم حاجۀ، و
را نیازی به آنها نیست، ولی چنین خواست که پس از او به او « پیامبر » لکنه اراد أن یستن به من بعده [ ۵۵۴ ]. (خداوند میداند که او
(.« و مشورت سنت گردد » ، اقتداء شود
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *