احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – سوگند

شیوهی سوگند دادن دروغگویان شخصی به دروغ ادعا کرد که از امام حسن علیه السلام هزار دینار طلبکار است. هر دو به نزد
شریح قاضی رفتند. شریح به امام حسن علیه السلام گفت: سوگند میخوری که به او بدهکار نیستی؟. حضرت فرمود: اگر خصم من
سوگند خورد من هزار دینار به او میدهم. شریح خواست او را به خدای یگانه و عالم غیب و شهود سوگند دهد، حضرت فرمود: به
او بگو که این گونه سوگند یاد کند: قال علیه السلام: بالله ان لک علی هذا، و خذ الألف … فسئل الحسن علیه السلام عن ذلک، فقال:
خشیت أنه لو تکلم بالتوحید یغفر له یمینه ببرکۀ التوحید، و یحجب عنه عقوبۀ یمینه [ ۵۵۵ ]. [صفحه ۳۵۹ ] امام حسن علیه السلام
فرمود: (بگو بالله که مرا نزد تو چنین مبلغ است و هزار دینار بگیر. (آن شخص سوگند یاد کرد و هزار دینار گرفت، اما همین که
سؤال شد و ایشان فرمود: بیم آن « نوع خاص قسم خوردن » بپاخاست به زمین خورد و مرد) از امام حسن علیه السلام در این باره
سوگندش را به برکت توحید بخشوده و از عقوبت قسمش درگذرد.) « خداوند » ، داشتم که اگر با وحدانیت خدا سوگند خورد
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *