احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ضرورت اطاعت از امامان معصوم

بر اساس آیات قرآن و روایات وارده از معصومان علیهم السلام یکی از مهمترین وظایف مسلمانان اطاعت و پیروی از رهبران الهی
است که امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون آن مطالب ارزندهای فرمودند: قال علیه السلام: نحن حزب الله الغالبون و عتره رسوله
الأقربون، و أهل بیته الطیبون الطاهرون، و أحد الثقلین اللذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی امته، و التالی کتاب الله
فیه تفصیل کل شیء، لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه؛ فالمعول علینا فی تفسیره لا نتظنی تأویله بل نتیقنن حقائقه، فأطیعونا
یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و » : فان طاعتنا مفروضۀ، اذ کانت بطاعۀ الله عزوجل و رسوله مقرونۀ؛ قال الله عزوجل
و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه » ،« اولی الأمر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول
لا غالب لکم الیوم من » : ۵۳۵ ]. و احذرکم الاصغاء لهتاف الشیطان بکم فانه لکم عدو مبین، فتکونوا کأولیائه الذین قال لهم ] « منهم
۵۳۶ ]. فتلقون الی الرماح وزرا، ] « الناس و انی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی أری ما لا ترون
«. لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیرا » و الی السیوف جزرا، و للعمد حطما، و للسهام غرضا ثم
۵۳۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ما هستیم که حزب غالب خداییم و عترت، و نزدیکترین بستگان پیامبر اوییم و اهل بیت طاهر ]
و پاکیزهی ایشانیم و همچنین یکی از دو وزنهی گرانبهاییم که رسول خدا در میان امت خویش به یادگار گذاشت. و دومین وزنه
از ثقلین (ثقل اصغر) بعد از کتاب خدائیم همان قرآنی که در آن شرح همه چیز هست. باطل او را نسزد چه از روبرو و چه از پشت
سر. تفسیر آن (کتاب الهی) بر عهدهی ما گذاشته شده است و ما از راه گمان دست به تأویل آن نمیزنیم، بلکه از راه یقین حقایق
آن را بازگو میکنیم. بدین لحاظ از ما پیروی کنید که پیروی از ما فرض و واجب است، چه آن که با اطاعت از خدای بزرگ و
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر را. و هرگاه در » : فرستادهاش مقارن است. خدای بزرگ فرموده
در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان – که قدرت تشخیص کافی دارند » «. چیزی نزاع داشتید. آن را به خدا و پیامبر بازگردانید
من به شما از گوش فرا دادن به شیطان هشدار میدهم، زیرا وی دشمن «. – بازگردانند، از ریشههای مسائل آگاه خواهند شد
امروزه از مردمان کسی بر شما چیره نیست و من » : آشکاری برای شماست. تا مبادا مانند هواداران وی باشید که به آنها چنین گفت
بیزارم، [زیرا] « دوستان و پیروان خودم » پشتیبان شمایم. اما هنگامی که دو هماورد درگیر شدند، عقبنشینی کرد و گفت من از شما
و به همین خاطر برای سر نیزهها نشانگاهی میشوید و تکه گوشتی برای برش شمیرها و «. آنچه را که شما نمیبینید، من میبینم
ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردهاند یا در » دستاویزی برای اغراض و آماجی برای پیکانها و آنگاه وضعی پیش آید که
«. ایمانشان عمل نیکی انجام ندادهاند، سودی به حالشان نخواهد داشت
صفحه ۲۰۵ از ۳۲۶
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *