احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – عصمت و طهارت اهل بیت

یکی از اعتقادات شیعه عصمت و طهارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت (فاطمهی زهرا علیهاالسلام و ۱۲
امام علیهم السلام) میباشند و برای اثبات آن به ادلهی گوناگون استدلال میکند؛ از جمله به آیهی تطهیر و امام حسن علیه السلام نیز
به همین مطلب در تفسیر این آیه اشاره میفرماید. آنگاه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسید، امام حسن مجتبی
علیه السلام در کوفه خطبهای ایراد نمود. قال علیه السلام: یا أهل العراق، اتقوا الله فینا فانا أمراؤکم و ضیفانکم و نحن أهل البیت الذین
۴۳۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ای اهل ] « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا » قال الله تعالی فیهم
عراق! دربارهی ما از خدا بترسید که ما رهبران شما هستیم و میهمان شما و ما از خاندانی هستیم که دربارهی آنها خداوند بلند مرتبه
۴۳۲ ]. علاوه ] (.« همانا خداوند چنین میخواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد » : میفرماید
آیهی ۴۳ سورهی اعراف نیز پیرامون طهارت و عصمت اهل بیت علیهم السلام میباشد. « آیهی تطهیر » بر آیهی ۳۳ سورهی احزاب
« و نزعنا ما فی صدورهم من غل » چنان که امام حسن مجتبی علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: قال علیه السلام: فینا والله نزلت
هر چه پلیدی است از » :[ ۴۳۳ ]. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: (سوگند به خداوند که دربارهی ما نازل شده است [این آیهی ]
.[۴۳۴] («. دلهای آنها زدودهایم
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *