احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – عیادت

ارزش و رهآورد عیادت بیمار ابوموسی زمان بیماری امام حسن علیه السلام بر او وارد شد، امام علیه السلام از او پرسید: آیا برای
عیادت آمدی؟ یا برای زیارت؟. گفت: برای زیارت شما آمدم. قال علیه السلام: أما أنه لا یمنعنی و ان کان فی نفسک ما فی
نفسک، أن أخبرک أن العائد اذا خرج من بیته یعود مریضا، کان یخوض فی الرحمه خوضا. فاذا انتهی الی المریض، فجلس غمزته
الرحمۀ حتی یرجع من عند المریض حین یرجع یشیعه سبعون ألف ملک، یستغفرون له نهارا، أجمع و ان کان لیلا کان بذلک المنزل
حتی یصبح و له خریف فی الجنۀ. [ ۶۶۵ ]. [صفحه ۴۵۳ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (آیا به عیادت آمدهای یا برای زیارت؟ گفت:
نه، برای زیارت آمدهام. حضرت فرمود: آنچه که درون توست و در ضمیرت میگذرد، هر چه باشد، مانع آن نمیشود که تو را از
مطلبی آگاه کنم که عیادت کننده وقتی از خانهی خویش درآید تا بیماری را عیادت کند، در رحمت خداوند شناور است، چه
شنایی! و وقتی نزد بیمار رسد و نزد او نشیند، رحمت او را فرا میگیرد. و وقتی از عیادت مریض بازگردد، هفتاد هزار فرشته او را
مشایعت کنند و همهی آنان طول روز برای او استغفار میکنند و چنانچه شبانه به عیادت مریض رفته، همان گونه استغفار تا صبح
برایش انجام میشود و در بهشت از خرمای دست چین شده روزی داده میشود.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *