احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – فاصله بین ایمان و یقین

امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسشهای پادشاه روم پیرامون فاصلهی بین ایمان و یقین فرمود: قال علیه السلام: اربع اصابع،
ایمان آن ،« به مقدار فاصلهی چشم و گوش » الایمان ما سمعناه و الیقین ما رأیناه [ ۶۷۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (چهار انگشت
است که بشنوی، و یقین آن است که ببینی.) و در حدیث دیگری آمده است: اصمعی روایت کرده است که امام علی بن ابیطالب
علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام پرسید: بین ایمان و یقین چقدر فاصله است؟. قال علیه السلام: أربع أصابع. قال: و کیف
ذلک؟ قال: الایمان کل ما سمعته أذناک و صدقۀ قلبک، و الیقین ما رأته عیناک فأیقن به قلبک و لیس بین العین و الأذنین الا أربع
أصابع [ ۶۷۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (چهار انگشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: چگونه چنین است؟ امام حسن
علیه السلام فرمود: ایمان آن است که گوشهایت بشنود و دلت تصدیقش کند و یقین آن است که چشمانت ببیند و دلت بدان یقین
یابد و میان چشم و گوشها جز چهار انگشت [فاصله] نیست. و در حدیث دیگری آمده است: امام علی بن ابیطالب علیه السلام از
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام پرسید: فاصلهی بین ایمان و یقین چقدر است؟. هر دو ساکت ماندند. امام علی علیه السلام به
امام حسن علیه السلام فرمود: ای ابامحمد تو پاسخ بده. امام حسن علیه السلام عرض کرد: قال علیه السلام: بینهما شبر. قال: و کیف
ذاک؟ قال: لأن الایمان ما سمعناه بآذاننا و صدقناه بقلوبنا، و الیقین ما أبصرناه بأعیننا و استدللنا به علی ما غاب عنا [ ۶۷۴ ]. امام حسن
علیه السلام فرمود: (فاصلهی آن دو یک وجب است. علی علیه السلام فرمود: چگونه چنین است. عرض کرد: زیرا ایمان آن است که
به گوشهای خود بشنویم و به دلهای خود آن را تصدیق نماییم، اما یقین آن است که با چشمان خود آن را ببینیم و به وسیلهی آن
به آنچه که از ما پنهان است، استدلال نماییم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *