احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – قصه گوی دروغین

نکوهش کسی که به دروغ خود را جزء قصه گویان معرفی میکرد روزی امام حسن علیه السلام گزارش به داستان سرایی افتاد که بر
در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه قصه میگفت. قال علیه السلام: ما أنت؟. فقال: أنا قاص یا ابن رسول الله. قال:
کذبت، محمد القاص، قال الله عزوجل، فاقصص القصص. قال: فأنا مذکر. قال: کذبت، محمد المذکر قال له عزوجل: فذکر انما أنت
صفحه ۲۵۴ از ۳۲۶
مذکر. قال: فما أنا؟. قال: المتکلف من الرجال. [ ۶۹۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (شغل تو چیست؟. گفت: ای پسر پیامبر، من
آن مرد «. پس قصهها را نقل کن » : قصه میگویم. حضرت فرمود: دروغ گفتی. قصهگو محمد است، خدای بزرگ فرموده است
پند بده که فقط تو » : گفت: پس من پند دهندهام. حضرت فرمود: دروغ گفتی، پند دهنده محمد است، خدای بزرگ فرموده است
آن مرد گفت: پس من چه کارهام؟ حضرت فرمود: مردی پر مدعا و زحمت انداز.) .« پند دهندهای
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *