احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – لقب ابوتراب برای امیرالمؤمنین

همهی ما در خواب بودیم و با این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم « ذیل العشیره » از عمار یاسر نقل شده که گفت: در غزوهی
بیدار شدیم که به علی علیه السلام فرمود: (ای اباتراب (و این زمانی بود که چهرهی آن حضرت به خاطر سجده، خاک آلوده بود)
آیا میدانی [صفحه ۶۱ ] شقیترین مردم کیست؟ شقیترین مردم، پی کنندهی ناقهی ثمود (صالح) و رنگین کنندهی تو به خونت
است). بنا به نقل امام حسن علیه السلام امام علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: علت نامگذاری او به ابوتراب
خداوند مباهات میکند به کسی که کاری مثل کار تو انجام دهد و بقعه های زمین نیز به آن شهادت خواهند » : چیست؟ پیامبر فرمود
از امام مجتبی علیه السلام پرسیدند: چرا به امام علی علیه السلام لقب ابوتراب دادند؟ قال علیه السلام: فکان علیه السلام، یعفر «. داد
خدیه و یطلب الغریب من البقاع لتشهد له یوم القیامۀ، فکان اذا رآه و التراب فی وجهه یقول: یا أباتراب افعل کذا و یخاطبه بما یرید
۶۰ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (امیرالمؤمنین علیه السلام در مکانهای دور از شهر (که در آن سرزمین کمتر عبادت خدا انجام ]
میشد) میرفت و گونههای خویش را بر زمین مینهاد (و به عبادت مشغول میشد) تا آن زمین در قیامت بر سجدهی او شهادت
دهند. از این رو هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را با سر و روی غبار آلود میدید، خطاب به ایشان میفرمود: ای اباتراب
بر فلان کار اقدام کن. و سپس دستورات خویش را به حضرت علی علیه السلام ابلاغ میکرد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *