احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – نفس

روش مبارزهی با هوای نفس یکی از مهمترین عوامل سعادت و تکامل معنوی انسان مبارزه با هواهای نفسانی است. برای مبارزه با
هوای نفس راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از کارآمدترین آنها را امام حسن علیه السلام پیشنهاد میکند. قال علیه السلام:
ان لم تطعک نفسک فیما تحملها علیه مما تکره فلا تطعها فیما تحملک علیه فیما تهوی. [ ۷۸۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (اگر
نفس تو در آنچه که تو بدان وادارش میکنی و او آن را دوست نمیدارد، از تو فرمان نمیبرد، پس در آنچه که او میخواهد و تو
را به سوی آن میراند، از وی فرمان مبر.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *