احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – نکوهش از غفلت انسان

یکی از آفات کمال، غفلت زدگی است، باید با یاد خدا، و توجه کامل به آینده با غفلت زدگی مبارزه کرد که ریشهی بسیاری از
گناهان است. قال علیه السلام: ما من یوم الا و ملک الموت یتصفح وجوه الناس خمس مرات فمن رآه علی لهو و لعب أو معصیۀ أو
ضاحکا حرک رأسه و قال له: مسکین هذا العبد غافل عما یراد به ثم یقول له: اعمل ما شئت فان لی فیک غمزه أقطع بها و تینک
۸۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (روزی نیست جز آن که فرشتهی مرگ پنج بار سر و روی انسانها را دست کشیده و به دقت در ]
چهرهی آنها مینگرد. پس اگر کسی را در حال خوش گذرانی و گناه یا خندههای بیمورد بنگرد، سرش را تکان داده به او
میگوید: بیچاره این بندهی خدا! که از آنچه بر سر راه اوست غافل است. سپس خطاب به آن شخص میگوید: هر چه میخواهی
انجام ده، اما من نسبت به تو فرصتی دارم، در آن زمان است که بند قلب تو را پاره خواهم کرد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *