احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ویژگیهای پیامبر اکرم

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه خارج شده بود، علی علیه السلام نیز به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. در این
هنگام روزی امام حسین علیه السلام گم شد. حضرت فاطمه علیهاالسلام هر چه جستجو کرد او را نیافت. امام حسن علیه السلام را به
دنبال او روانه کرد. امام حسن علیه السلام در باغهای اطراف مدینه در حال جستجو او را صدا میکرد که ناگاه آهویی را دید و از او
پرسید: برادرم را ندیدی؟. به قدرت خدا آهو به زبان آمد و گفت: صالح بن زمعه یهودی برادرت را ربوده است. امام حسن
علیه السلام به خانهی او رفت و برادرش را خواست و به او فرمود: اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به مادرم میگویم تو
را نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت میکنم. صالح پرسید: پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن علیه السلام جواب
داد و سپس پرسید: جدت کیست؟. امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: جدی دره من صف الجلیل، و ثمره من شجره
ابراهیم الخلیل، و الکواکب الدری، و النور المضی من مصباح التبجیل المعلقۀ فی عرش الجلیل، سید الکونین، و رسول الثقلین، و
نظام الدارین، و فخر العالمین، و مقتدی الحرمین، و امام المشرقین و المغربین، و جد السبطین انا [الحسن] و أخی الحسین [ ۷۱۲ ]. امام
حسن علیه السلام فرمود: (جد من گوهری از رشتهی خدای جلیل و میوهای از درخت ابراهیم خلیل و گوهر درخشان و پرتو
نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش خدای جلیل، سرور کونین و پیامبر ثقلین، سردمدار دو دنیا و فخر عالمین و پیشوای
صالح پس از شنیدن سخن امام حسن علیه السلام قلبش روشن » . حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم حسین
(«. شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *