احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ویژگی حکومت امامان معصوم بیان تفاوتها

یکی دیگر از مباحث امامت و رهبری تفاوتها و ویژگیهای حکومت امامان معصوم علیهم السلام با دیگر حکومتهای دنیاست.
صفحه ۴۷ از ۳۲۶
در همین راستا و در پاسخگویی به عیبجویی برخی بدخواهان و معاندان نسبت به ائمهی اطهار علیهم السلام، روزی امام مجتبی
علیه السلام در جمع مردم مدینه فرمود: [صفحه ۵۶ ] قال علیه السلام: قد رأیت تغامزکم، أما والله لا تملکون یوما الا ملکنا یومین و لا
شهرا الا ملکنا شهرین و لا سنۀ الا ملکنا سنتین و انا لنأکل فی سلطانکم و نشرب و نلبس و نرکب و ننکح و أنتم ترکبون فی سلطاننا و
لا تشربون و لا تأکلون و لا تنکحون. فقال له: رجل فکیف یکون ذلک یا أبامحمد و أنتم أجود الناس و أرأفهم و أرحمهم، تأمنون
فی سلطان القوم و لا یأمنون فی سلطانکم. فقال علیه السلام: لأنهم عادونا بکید الشیطان و هو ضعیف و عادیناهم بکید الله و کید الله
شدید [ ۵۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ای مردم! روی گردانی شما از خاندان رسالت را دیدم. سوگند به خدا! همانا این حقیقت
را باید بدانید که شما یک روز حکومت را به دست نخواهید آورد جز آن که ما دو روز آن را به دست خواهیم آورد. و شما یک
ماه حکومت را در اختیار نخواهید گرفت جز آن که ما دو ماه آن را در اختیار خواهیم داشت و شما یک سال حکومت را به چنگ
نمیآورید جز آن که ما دو سال آن را به دست خواهیم آورد با این تفاوت که: ما خاندان رسالت، در حکومت شما، با آرامش
کامل میخوریم، مینوشیم، میپوشیم، بر اسبها سوار میشویم و ازدواج میکنیم؛ اما شما در حکومت ما، قدری سواری ندارید،
نمینوشید، نمیخورید و ازدواج نمیکنید [ ۵۲ ]. شخصی بپا خاست و گفت: چگونه چنین خواهد بود ای ابامحمد! در حالی که شما
بخشندهترین مردم، مهربانترین مردم، و بهترین رحم کنندهاید، آنگاه شما در حکومت این مردم امنیت و آرامش دارید، اما مردم در
حکومت شما آرامش ندارند؟. امام پاسخ داد: بدان جهت که مردم با ما به حیلههای شیطان ستم روا داشتند و مکر و حیلهی شیطان
ضعیف است. اما ما با دستورات و نقشههای خداوندی با آنان درگیر شدیم که دستورات و چارهاندیشی خداوند مستحکم و استوار
[ است.) [صفحه ۵۷
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *