احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – پیامبر و همسران خواستگاری و روش برخورد

همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حکم مادران همهی مسلمانانند و همانطور که در آیهی ۵۳ سورهی احزاب ذکر شده
است بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی حق ندارد با آنان ازدواج کند. امام حسن علیه السلام پیرامون تفسیر آیهی ۵۱
سورهی احزاب فرمود: قال علیه السلام: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب امرأه لم یکن لأحد أن یخطبها حتی یدعها، و
هذه قسمۀ جامعۀ لما هو الغرض لأنه اما أن یطلق و اما أن یمسک، فاذا أمسک ضاجع أو ترک و قسم أو لم یقسم، و اذا اطلق و عزل
فاما أن یخلی المعزولۀ لا یبتغیها أو یبتغیها [ ۷۱۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر از زنی
خواستگاری میکرد، کسی را سزا نبود که از آن زن خواستگاری کند، مگر آن که پیامبر از ازدواج با او منصرف میشد و این کار
تقسیم جامعی برای حفظ حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس خواستگاری یا به
توافق میرسیدند و پیامبر آن زن را نگه میداشت و یا اینکه از ازدواج با او منصرف میشد. و وقتی که آن زن را نگه میداشت یا
او را جزء زنان خود قرار میداد و یا جزء کنیزان حضرت قرار میگرفتند. و در صورت صرف نظر کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و
صفحه ۲۶۰ از ۳۲۶
.[ سلم از ازدواج با او، یا وی را بدون محبت قلبی رها میکرد و یا نسبت به او محبت قلبی داشت.) [ ۷۱۸
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *