احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – پیدایش اذان

پیروان هر یک از أدیان آسمانی، برای اجتماع مردم و اعلام گردهماییهای ضروری آرم و نشان و شیوههای خاص خودشان را
داشتند، مسیحیان با به صدا در آوردن ناقوس کلیساها، مردم را به مراسم مذهبی فرا میخواندند. وقتی امت اسلامی در مدینه شکل
گرفت، همه منتظر بودند که رسول گرامی اسلام چگونه پیروان خود را فرا میخواند؟ که اذان سامان یافت و مؤذن رسول خدا صلی
الله علیه و آله و سلم در اوقات نماز و در تحولات سیاسی، اجتماعی مهم با صدای اذان مسلمین را به مسجد فرا میخواند، این نکته
را همه میدانند اما همه میپرسند که اذان چگونه شکل گرفت؟ و با طرح و پیشنهاد چه کسی سامان یافت؟. برخی با ادعای
دروغین این ابتکار را به گروه خود نسبت دادند، و خواب فلان شخص یا پیشنهاد یکی از طرفداران را مطرح میکردند که امام
مجتبی علیه السلام به این سئوال پاسخ فرمود. سفیان بن ابیلیلی میگوید: با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام بودیم که بحث
پیدایش اذان مطرح شد و هر کس چیزی گفت و شخصی به جریان خواب دیدن عبدالله بن زید اشاره کرد. در این هنگام امام
مجتبی علیه السلام رهنمودی داد: قال علیه السلام: ان شأن الأذان أعظم من ذاک، أذن جبرئیل علیه السلام فی السماء مثنی مثنی و علمه
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و أقام مره مره فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم [ ۴۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود:
(همانا ارزش اذان والاتر از آن است که میگویید، پیدایش اذان به این صورت است که جبرییل در شب معراج آسمان اذان گفت و
دوبار تکرار کرد و آنگاه [صفحه ۵۲ ] رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به آن آموزش داد. سپس « هر جمله » کلمات اذان را
جبرئیل جملات اقامه را هر کدام یک بار گفت و آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز آموخت.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *