احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – کفر

خداوند فرمان میدهد که کافر متکبر لجوج را در » « ألقیا فی جهنم کل کفار عنید » تعریف کفر و عناد در تفسیر آیهی ۲۴ سورهی ق
چه کسانی هستند؟. قال علیه السلام: الکافر بجدی رسول الله « کفار » : فضل میگوید از امام حسن علیه السلام پرسیدم «. جهنم افکنید
صلی الله علیه و آله و سلم، قلت: و من العنید؟. قال: الجاحد حق علی بن أبیطالب علیه السلام. [ ۷۰۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود:
کیست؟. فرمود: آن ،« عناد کننده » آن کسی است که جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را انکار نماید. گفتم: پس « کفار »)
کس که حق علی بن ابیطالب را انکار کند.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *