امامت و رهبری، حاکمان زمان

وضع فکری مردم شام زمان معاویه

علی (ع) در دوران حکومت خود با مردم شام مواجه است که در جهلی عظیم و
[صفحه ۱۰۸]
بیخبری فوقالعادهای قرار داشتند. مرید سر به فرمان معاویهاند و اسلام را در چهره او مجسم میبینند. چهل مردم عجیب بود. و معاویه خود طراح جاهل داری مردم بود.
عمر اصرار داشت که از اهل قبیله همدان (شیعیان خالص و مریدان سرسخت علی (ع)) به شام نروند که مبادا مردم شام را بیدار کنند [۱۴۲] در زمان عثمان برخی از صحابه به شام میرفتند و برای مردم از اسلام و خصایصش سخن میگفتند و معاویه پیام فرستاد که اگر میخواهی در اینجا سر و صدائی نباشد و ما کار خود را انجام دهیم مگذار از مدینه کسی به این سامان بیاید (ابنابیالحدید)
علی (ع) را لعن میکردند بدون این که بدانند او کیست و حتی او را راهزنی در سر گردنهها معرفی کرده بودند. او نمیخواست که نام علی (ع) در شام نفوذ کند. معاویه خود به عکرشه دختر اطرش گفته بود، هیهات ای مردم عراق، علی (ع) شما را بد عادت کرده است ما قدرت تحمل شما را نداریم [۱۴۳].
سیاست بیخبر داشتن مردم شام توسط معاویه تا بدان حد پیش رفت که گویند در انجمنی از اهل علم و فکر بحث از ابوبکر و علی (ع) و معاویه بود. پرسیدند دربارهی علی (ع) چه میگویی؟ گفت او پدر فاطمه علیهاالسلام است. فاطمه علیهاالسلام که بود؟ گفت زن پیامبر (ص) دختر عایشه و خواهر معاویه!! علی (ع) چگونه بود؟ گفت در جنگ حنین با پیامبر کشته شد [۱۴۴].
و تاریخ از این نمونه جهلها و بیخبریها بسیار دارد و در طول مدت چهل سالی که از حکومت معاویه بر شام گذشت قدمی در راه بالا بردن سطح معرفت و اندیشه اسلامی آنها برداشته نشد و هم معارف اسلام را به آنها معرفی نکردند که اگر مردم پیامبر (ص) شناس و علی شناس میشدند دیگر جای پائی برای حکومت معاویه باقی نمیماند و معاویه با چنین مردمی بر علی (ع) و بر حسن (ع) تاخت و مردم را آماده کرد که او را بر آنان ارجح شمارند.
[صفحه ۱۰۹]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *