اخلاق و فضائل

ویژگیهای اخلاقی امام حسن (ع) – فلسفه ی بخشش به نیازمندان

شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید: چرا به هیچ نیازمند درخواست کنندهای حتی در حال فقر و نداری جواب رد نمیدهی؟.
قال علیه السلام: انی لله سائل، و فیه راغب، و أنا أستحیی ان اکون سائلا، و أرد سائلا، و ان الله عزوجل عودنی عاده: ان یفیض نعمه
علی و عودته ان افیض نعمه علی الناس فأخشی ان قطعت العاده ان یمنعنی العاده و انشد یقول: اذا ما آتانی سایل قلت مرحبا بمن
فضله فرض علی معجل و من فضله فضل علی کل فاضل و افضل ایام الفتی حین یسئل. [ ۲۵۹ ]. امام حسن علیه السلام خطاب به
خزانهدار فرمود: (من گدای خدایم و چشم به او دوختهام. من شرم دارم که خود سائل باشم و سائلی را رد کنم. خدای بزرگ مرا به
برنامهای عادت داده است که همواره نعمتهایش را بر من فرو میریزد و من هم او را چنان عادت دادهام که نعمتهایش را بر
مردم فرو میریزم میترسم اگر برنامه را ترک کنم، او نیز برنامهاش را واگذارد. و این اشعار را سرود: وقتی درخواست کنندهای نزد
من آید، خواهم گفت خوش آمد به آن که فضل او بر من واجب فوری است. و از فضل او، فضلی است بر هر صاحب فضلی و
[ بهترین روزگار جوانمرد زمانی است که از او درخواست میشود.) [صفحه ۲۰۰
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *