اخلاق و فضائل

ویژگیهای اخلاقی امام حسن (ع) – کمال سخاوت

کسی از امام حسن علیه السلام چیزی خواست. امام علیه السلام پنجاه هزار درهم به او عطا کرد. آن شخص کارگری آورد که آن
پولها را ببرد. امام علیه السلام کرایهی آن کارگر را هم داد و فرمود: قال علیه السلام: تمام المروءه، اعطاء المأجره لحمل الصدقۀ
صفحه ۱۰۹ از ۳۲۶
۲۴۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (تمام و کمال مردانگی، پرداخت کرایهی حمل صدقه است.) و در حدیث دیگری آمده است ]
که: کسی از امام حسن علیه السلام چیزی درخواست نمود. امام علیه السلام پنجاه هزار درهم به او پرداخت و فرمود: قال علیه السلام:
ائت بحمال یحمل لک، و قال: هذا کری الحمال [ ۲۴۸ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (باربری فراخوان تا بارت را حمل کند، و
فرمود: این را هم بگیر به عنوان کرایهی باربر.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *