اخلاق و فضائل

ویژگیهای معنوی امام حسن (ع) – پیاده رفتن به حج

یکی از ویژگیهای امام حسن علیه السلام اهمیت دادن به مستحبات و تحمل مشکلات عبادات بود، در تاریخ آوردهاند، آن حضرت
۲۰ یا ۲۵ بار پیاده به حج رفت که در برخی موارد پابرهنه بود. در یکی از این سفرها که به اتفاق امام حسین علیه السلام پیاده به حج
میرفتند جمعیت زیادی به احترام آن دو بزرگوار از مرکبها پیاده شدند و برخی خسته شدند. سعد وقاص به امام حسن علیه السلام
عرض کرد اگر سوار شوی دیگران هم سوار میشوند چون پیادهروی برای آنان مشکل است. قال علیه السلام: لا نرکب قد جعلنا
علی أنفسنا المشی الی بیت الله الحرام علی أقدامنا و لکنا نتنکب عن الطریق [ ۲۶۶ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ما سوار نمیشویم،
پس به » . ما بر خود فرض کردهایم که پیاده به بیت الله الحرام رویم. [و به خاطر زحمت ندادن به دیگران] از راه کناره میگیریم
و در حدیث دیگر آمده است: امام محمد باقر علیه السلام پیرامون فلسفهی پیاده حج به جا آوردن امام («. جانب دیگری روان شدند
حسن علیه السلام از خود آن حضرت نقل فرموده است که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: [صفحه ۲۰۳ ] انی
لأستحیی من ربی أن ألقاه و لم أمس الی بیته [ ۲۶۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (من از پروردگارم شرم دارم که او را ملاقات کنم
و به سوی خانهاش پیادهروی نکرده باشم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *