احادیث و سخنان

ویژگیهای پیامبر اکرم از دیدگاه امام حسن (ع)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه خارج شده بود، علی علیه السلام نیز به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. در این
هنگام روزی امام حسین علیه السلام گم شد. حضرت فاطمه علیهاالسلام هر چه جستجو کرد او را نیافت. امام [صفحه ۱۲۶ ] حسن
علیه السلام را به دنبال او روانه کرد. امام حسن علیه السلام در باغهای اطراف مدینه در حال جستجو او را صدا میکرد که ناگاه
آهویی را دید و از او پرسید: برادرم را ندیدی؟. به قدرت خدا آهو به زبان آمد و گفت: صالح بن زمعه یهودی برادرت را ربوده
است. امام حسن علیه السلام به خانهی او رفت و برادرش را خواست و به او فرمود: اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به
مادرم میگویم تو را نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت میکنم. صالح پرسید: پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن
علیه السلام جواب داد و سپس پرسید: جدت کیست؟. امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: جدی دره من صف الجلیل، و
ثمره من شجره ابراهیم الخلیل، و الکواکب الدری، و النور المضی من مصباح التبجیل المعلقۀ فی عرش الجلیل، سید الکونین، و
رسول الثقلین، و نظام الدارین، و فخر العالمین، و مقتدی الحرمین، و امام المشرقین و المغربین، و جد السبطین انا [الحسن] و أخی
الحسین [ ۱۵۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (جد من گوهری از رشتهی خدای جلیل و میوهای از درخت ابراهیم خلیل و گوهر
درخشان و پرتو نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش خدای جلیل، سرور کونین و پیامبر ثقلین، سردمدار دو دنیا و فخر
صالح پس از شنیدن سخن امام حسن » . عالمین و پیشوای حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم حسین
(«. علیه السلام قلبش روشن شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *