اخلاق و فضائل

ویژگیهای امام مجتبی علیه السلام

اشاره
سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای مقام و منزلتی عظیم بود که در میان رجال آن روزگار کسی همانندش نبود. او همچون خورشید عالمافروز درخششی همه جانبه داشت، به طوری که در هر کوی و برزنی سخن از مناقب و فضایل او بود. حسن حسن که آینهی تمامنمای مکارم و فضایل نبوی (انک لعلی خلق عظیم [۸۲]) و دارندهی صولت و شجاعت و صبر علوی و دربرگیرندهی همهی زیباییهای مادی و معنوی فاطمی بود، راه را برای مقایسه با دیگر افراد زیبا صورت و نیکو سیرت بسته بود.
قلم و بیان از شمارش اوصاف حمیدهاش عاجز است، لیکن اظهار محبت، ما را وا میدارد تا دورنمایی از آن چهرهی ملکوتی را ترسیم کنیم و خود را در زمرهی محبان و علاقهمندانش جای زنیم.
صفات پسندیده و مکارم اخلاق و امتیازات برجسته امام مجتبی علیهالسلام را میتوان در پنج بخش برشمرد و توضیح داد:
[صفحه ۶۸]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *