اخلاق و فضائل

ویژگی رهبران دینی تدبیر

لو کان العقل رجلا لکان الحسن.
رسول الله (ص) [۱۰۷].
گاهی سخنور برای رساندن یک مطلب معنوی و معقول از یک مثال محسوس بهره میگیرد، تا مقصود خودش را رسا و شیوا به مخاطب خود انتقال دهد. و این تمثیل به لحاظ این است که محسوس در دسترس بوده و آشنایی به ویژگیهای آن آسانتر از معقول است.
برای بیان ویژگیهای امر معقول و معنوی از همانندی آن در محسوس کمک گرفته میشود. ااز این شیوه تعبیر میشود به «تشبیه معقول به محسوس».
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *