حوادث، وقایع، هجرت

پایبندی امام حسن (ع) به قرارداد صلح

سلیمان بن صرد خزاعی با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و ضمن ابراز شگفتی از پذیرش صلح، پیشنهاد کرد که قرار
صلح، با معاویه را بر هم زده و مجددا با او جنگ نماید. امام علیه السلام در پاسخ به او و افراد هم عقیدهاش فرمود: قال علیه السلام:
اما بعد، فانکم شیعتنا و أهل مودتنا، و من نعرفه بالنصیحۀ و الصحبۀ و الاستقامۀ لنا، و قد فهمت ما ذکرتم، و لو کنت بالحزم فی أمر
الدنیا و للدنیا أعمل و أنصب، ما کان معاویۀ بأبأس منی بأسا، و أشد شکیمۀ، و لکان رأیی غیر ما رأیتم، و لکنی أشهد الله و ایاکم
أنی لم أرد بما رأیتم الا حقن دمائکم، و اصلاح ذات بینکم، فاتقوا الله و ارضوا بقضاء الله، و سلموا لأمر الله، و الزموا بیوتکم و کفوا
أیدیکم حتی یستریح بر، أو یستراح من فاجر. [ ۸۰ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (اما بعد از حمد و سپاس خداوند، شما شیعیان ما و
اهل مودت مایید. و کسانی هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان میشناسیم. من آنچه را که برشمردید،
که بتواند در » دانستم و اگر من در کار دنیا محتاط بوده و برای دنیا کار و تلاش میکردم، معاویه از من قدرتمندتر و پرارادهتر نبود
ولی نظر من، چون رأی شما نیست، بلکه خدا و شما را گواه میگیرم که با انجام آنچه که ،« بدست آوردن دنیا بر من چیره شود
دیدید، جز آن که خونتان را حفظ کرده و در میانتان اصلاح انجام دهم، قصدی نداشتم. پس از خداوند بترسید و به قضای الهی
رضایت دهید و تسلیم فرمان خدا باشید و در خانههایتان مانده و دست باز دارید، تا نیکان در آرامش مانده و از ستمگران آسودگی
حاصل آید.) و در حدیث دیگری آمده است: امام حسن علیه السلام در پاسخ به پیشنهاد مسیب بن نجبه برای شکستن پیمان صلح
که پس از پیشنهاد و ارائهی طرح شکستن پیمان با معاویه خطاب به حضرت امام حسن علیه السلام گفت: اکنون چه فکر میکنی؟ و
تصمیم نهایی چیست؟. قال علیه السلام: یا مسیب ان الغدر لاخیر فیه و لو أردت لما فعلت. [ ۸۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ای
مسیب! در نیرنگ خیری نیست، هر چند اگر اراده هم کنم، هرگز انجام نخواهم داد.) و در حدیث دیگری آمده است: هنگامی که
معاویه در سخنرانیاش گفت: مفاد قرارداد صلح با حسن زیر پای من است. جمعی از شیعیان به امام علیه السلام مراجعه نموده و
درخواست بر هم زدن قرارداد صلح را نمودند. امام علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: ان لکل شیء أجلا و لکل شیء حسابا (و لعله
شاید که آن » فتنۀ لکم و متاع الی حین). [ ۸۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (برای هر چیز سرآمدی و برای هر چیز حسابی است و
آزمایشی برای شماست تا بهرهگیری برای مدتی.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *