شهادت

پس از شهادت امام حسن

بخش پایانی کتاب را در چهار فصل، با رعایت اختصار مطرح خواهیم کرد.
فصلی از آن در مورد رثای امام است و در آن از زمزمهها و اشعار حسین (ع) و از محمد حنفیه در سوک امام حسن (ع) سخن میگوئیم، مرثیه فضل بن عباس را درباره او سخن گفته و ماتم داری آنان را در این عزا مورد بحث قرار خواهیم داد.
فصل دوم در مورد انعکاس و موج شهادت است و در آن نشان خواهیم داد که خبر مرگ و شهادت امام موجب احساس شکست و خواری در مردم شد همانها که به یاریش نشتافتند در عزایش به ماتم نشستند و معاویه از آن مسرور شد اگر چه اسنادی از گریه او نیز سخن دارند. بهت و حیرتی مردم را فراگرفت، طوری که عبدالله بن عمر را درباره بیتفاوتی برخی از مردم شگفتی دست داد.
در فصل سوم از فرزندان و یاران امام سخن میگوئیم و فرزندان حسن (ع) را بر اساس آمارهای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهیم تا ثابت شود که مساله مطلاق بیاساس است. فرزندان و یاران معروف امام را معرفی کرده و بحث را با ذکر حدیثی از پیامبر درباره اجر زیارتش به پایان میبریم.
و فصل چهارم به واقع جمع بندی و تلخیص است که در چند عبارت آغاز و فرجام قضیه را مورد بررسی قرار داده و این کتاب را به خاتمت میرسانیم.
[صفحه ۴۴۷]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *