اخلاق و فضائل

پیامبر و مراقبت دائم امام حسن

رسول خدا (ص) خود امر مراقبت او را بر عهده داشت راوی گوید روزی با پیامبر خدا (ص) بودیم. که در این حال فاطمه (ع) را دیدیم که گریان بر او وارد شد و گفت سراغی از حسن (ع) و حسین (ع) ندارد و نمیداند آنها به کجا رفتهاند و بدین سان دلواپسی خود را نشان داد.
[صفحه ۵۵]
پیامبر (ص) دلداریش داد که خدای به آن دو مهربانتر از من و توست. و دست به دعا برداشت که خداوندا آنها را سالم بدار و نگهداری کن. جبرئیل آمد که یا رسول اله (ص) محزون و نگران نباش که آن دو در نخیله بنیالنجار دست در گردن هم خوابیدهاند و فرشته موکلی بر سرشان سایه افکنده است.
رسول خدا (ص) با یاران به سراغ آنها رفت، بیدارشان نمود، حسن (ع) را بر دوش راست و حسین (ع) را بر دوش چپ قرار داد و به سوی خانه و مسجد روان شد. ابوبکر آمد که یا رسول اله یکی از آنها را به من واگذار. و رسول (ص) فرمود مرکب شان خوب مرکبی است. و سواران هم خوب سوارانی و پدرشان بهتر از آن دوست.
وارد مسجد شد به مردم فرمود: آیا دوست ندارید شما را به کسی معرفی کنم که جد و جدهاش بهترین مردم هستند؟ گفتند بلی یا رسول اله. فرمود آن حسن (ع) و حسین (ع) اند که جدشان رسول خدا (ص)، جدهشان خدیجه سیدهی زنان بهشت است. و فرمود آیا شما را راهنمائی نکنم به کسی که پدر و مادرش بهترین هستند؟ گفتند چرا یا رسول اله (ص) فرمود حسن (ع) و حسین (ع) که پدرشان علی (ع) و مادرشان فاطمه (ع) است و به همین ترتیب فرمود… عمویشان جعفر بن ابیطالب (جعفر طیار) و عمهشان امهانی است و… [۶۳].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *