حوادث، وقایع، هجرت

پیامد بیعت با امام حسن

رویکرد تشکل همسو بهسوی امام مجتبی (ع) سه پیآمد مهم را به دنبال داشت. نخست اینکه توانمندی اجتماعی بزرگی اهل بیت را پدیدار ساخت و سبب شد که امام اقدام به استقرار نهادهای اجتماعی و سیاسی حکومتداری خویش نماید. به همین جهت در اولین فرصت اقدام به ساختار سیاسی و مدیریتی نموده و کارگزاران و مدیران خویش را مستقر ساخت و فرماندهان نیروها و سپاه را تعیین و تثبیت نمود. فرتب العمال و امر الامراء. [۱۷۷].
با گرایش تشکل همسو به سوی امام حضرت در پیمان خود با آنان از مردم پیمان وفاداری به جنگ و صلح و امضا مینمود. و در بیعت با حسن مجتبی این شرط فراهم شده بود که آنان در جنگ و صلح تسلیم دیدگاه امام همام خواهند بود. فبایعه اصحاب ابیه علی حرب من حارب و سلم من سالم. [۱۷۸].
پیآمد دوم این بیعت با شکوه وحشت و اضطرابی است که در معاویه پدید آورد. معاویه از رویکرد مردم به حسن مجتبی (ع) سخت نگران شد. زیرا در صورت حمایت مردم از سیاست علوی حکومت فریب و نیرنگ معاویه به شدت لرزان خواهد شد.
[صفحه ۱۲۳]
از جانبی معاویه به لحاظ این که تعهدات داوری «حکمیت» را زیر پا گذاشته و از جانب دیگر امام مجتبی طرف معاویه در حکمیت نبوده است. و نیز معاویه به صلابت و هیبت خاندان حیدر خوب آشنا است. و فرزند فاطمه علیهماالسلام را به خوبی میشناسد که در صورت توانمندی چه رفتاری با وی خواهد داشت.
معاویه فردی زیرک و هوشمندی است و اینک به خوبی میفهمد که با وجود این رویکرد به امام مجتبی نه تنها به عراق و سایر بلاد اسلامی چنگ اندازی نمیتواند بکند، بلکه پادشاهی سرپا فریب و استعمار و استبداد وی در شام هم به لرزه آمده است. با این اوضاع سیاسی اینک باید دید کدام طرف اینک باید دید کدام طرف توانمندی جنگ و ستیز را دارد و چه کسی طالب سازش و صلح خواهد بود؟!
اوضاع سیاسی به صورت عادی و طبیعی هم بررسی شود آنکه از رویکرد مردم به سوی امام مجتبی در هراس است معاویه میباشد. به همین جهت معاویه طالب صلح و سازش با امام است و امام تلاش دارد معاویه را به ارزشهای الهی سر فرود آورد، وی را به بیعت خویش فرا میخواند و معاویه چون خود را زبون میبیند به صلح میاندیشد. بر همین اساس رویکرد به صلح نخست از جانب معاویه است نه امام مجتبی: فکتب الیه معاویه فی الهدنه و الصلح. [۱۷۹]. امام نیز با پذیرش صلح تلاش دارد، معاویه را وادار به تعهدات قرار داد، پای بند نماید.
به یقین علت پیشنهاد صلح از جانب معاویه به توانمندی امام مجتبی (ع) و موقعیت ویژه حضرت بازگشت دارد. زیرا معاویه کسی نیست که اگر فرصت فراهم آورد لحظهای در ستیز با اهل بیت (ع) اندیشه نماید.
[صفحه ۱۲۴]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *