معجزات و کرامات

پیش گویی امام حسن (ع) در مورد خون ریزیهای معاویه

شخصی در مدینه بر امام حسن علیه السلام وارد شد. دید نامهای در دست مبارک آن حضرت است، پرسید: این چیست؟. فرمود:
نامهایست از معاویه که در آن وعده و وعید داده است. آن شخص گفت: شما نسبت به او با انصاف رفتار کردید. [صفحه ۵۱۴ ] قال
علیه السلام: أجل و لکنی خشیت أن یأتی یوم القیامۀ سبعون ألفا أو ثمانون ألفا أو أکثر من ذلک أو أقل کلهم تنضح أوداجهم دما
کلهم یستعدی الله فیم أهریق دمه. [ ۷۴۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (بله! ولی ترسیدم روز قیامت هفتاد هزار یا هشتاد هزار یا
بیایند. در حالی که از شاهرگ آنان خون فواره میزند و همهیشان از خداوند دادخواهی میکنند « از مردم » بیشتر یا کمتر از اینها
که خونشان برای چه ریخته شده است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *