زیارت نامه و ادعیه

چند فقره از دعای عشرات در تسبیح خدا

۵۴- سبحان ربک رب العزه عما یصفون. پاک است پروردگار تو، پروردگار باعزت از آنچه مردم او را توصیف میکنند.
۵۵- سبحان الملک الحی الذی لا یموت. پاک خدائی است که فرمانفرما است و هرگز نمیمیرد.
[صفحه ۵۶]
۵۶- سبحان الدائم غیر الغافل. پاک است کسی که جاودانی است و غافل نیست
۵۷- سبحان العالم بغیر تعلیم. منزه است خدای عالم و ناآموخته
۵۸- سبحان خالق ما یری و ما لا یری. پاک است خدای آفریننده دیدنیها و نادیدنیها
۵۹- سبحان الذی یدرک الابصار و لا تدرکه الابصار و هو اللطیف الخبیر. منزه است خدائی که دیدهها را درک کند ولی دیدهها او را درک نکنند و اوست دقیق و آگاه
۶۰- سبحان الله آناء اللیل و اطراف النهار. تنزیه خدا را در تمام ساعات شب و روز
۶۱- سبحان الله بالغدو و الاصال تسبیح خدای را در هر بامداد و شامگاهان. [۷۲].
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *