احادیث و سخنان

کلام امام حسن (ع) در مورد دوستی و دشمنی با اهل بیت

کلام امام حسن (ع) در مورد دوستی و دشمنی با اهل بیت

خداوند در آیه ۲۳ سوره شوری می فرماید: قل لا اسئلکم علیه اجرا الّا المودّه فی القربی و من یقترف حسنه نزد له فیها حسن این آیه در نزد مفسرین معروف است به آیه مودت. طبق روایات معتبر، منظور از قربی در آیه فوق همان اهل بیتی است که در آیه تطهیر منظور است. چنانکه امام حسن(ع) در یکی از خطبه های خود چنین فرمود:

اناابن السراج المنیر انا من اهل بیت اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا انا من اهل بیت فرض الله مودّتهم فی کتابه فقال تعالی: قل لااسئلکم علیه اجرا…فالحسنه مودتنا اهل البیت من فرزند چراغ درخشان هستم من از همان اهل بیتی هستم که خدا رجس را از آنها برده و پاکیزه شان گردانیده ، من از اهل بیتی هستم که خدا محبت ایشان را برهمه واجب کرده و می فرماید: بگو من از شما اجر رسالت نمی خواهم جز محبت و دوستی با اهلبیتم… پس حسنه دوستی با ما اهل بیت است.

آنچه در روایات وارد شده از امام حسن(ع) در باب دوستی اهلبیت مطرح است آن است که دوستی ایشان برای خدا باشد نه برای منافع دنیوی یا حتی منافع اخروی، که در واقع یک نوع منفعت طلبی و سوءاستفاده از آنهاست. منظور از این که دوستی برای خدا باشد، آن است که این دوستی سبب کسب کمالات و ترقیات روحی و مانع دوری از گناهان باشد و در واقع عاملی باشد برای رسیدن بندگان و تقربّشان به خداوند.این قسم دوستی دوستی ای است که اثرات سازنده بسیاری به دنبال دارد.انسانی که اهل بیت را دوست دارد باید از کلمات ،گفتار و رفتار ایشان عبرت و الگو گرفته و در راه سلوک بهره بگیرد. این دوستی بسیار مؤثّر و مورد رضای اهل بیت وخداوند است و محبتی است که در روایات به آن بسیار تاکید شده. از آن جمله امام حسن(ع) فرمود:

من احبّنا لله جئنا نحن هو یوم القیامه کهاتین(وجمع بین اصبعین المسبحه والوسطی من یده) ولوشئت لقلت: کهاتین (وجمع بین المسبحتین من یدیه جمیعا) من احبّنا للدنیا فاذا جاءت الدنیا اتّسعت للبروالفاجرو ایضا قال:من احبّنا لله نفعه الله تعالی بحبّنا و من احبّنا لغیر الله فان الله یقضی فی الامور ما یشاء اما انّ حبّنا اهل البیت یساقط الذنوب کماتساقط الریح الورق عن الشجر کسی که ما خاندان پیامبر را برای خدا دوست داشته باشد ما و او در روز قیامت کنار هم خواهیم بود (آنگاه دو انگشت اشاره و میانی رابه هم چسباند) و فرمود: مانند این دو انگشت و اگر بخواهم میگویم ماننداین دوانگشت( سپس دو انگشت اشاره هر دودست را به هم چسباند) و کسی که ما را به خاطر دنیا دوست داشته باشد بداند که اگر دنیا روی آورد برای خوب وبدی کسان رو کند و نیز فرمود:کسی که ما را برای خدای بزرگ دوست بدارد خداوند او را بهره مند خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست بدارد خدا آنگونه که بخواهد درباره او تصمیم می گیرد. آگاه باشید همانا دوستی خاندان پیامبر گناهان را فرو می ریزد، آنچنان که باد برگ درختان را فرو می ریزد.

همچنان که درباره دشمنی با اهلبیت به معاویه بن خدیج فرمود: ای معاویه، از دشمنی با ما بپرهیز زیرا رسولخدا فرمود: کسی با ما دشمنی نمی کند و بر ما حسد نمی ورزد، جز آنکه در روز قیامت با شلاق آتشین از حوض کوثر رانده خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *