حوادث، وقایع، هجرت

گروه نفاق زمان امام مجتبی

در کتاب «امام علی (ع) الگوی زندگی» و نیز «امام علی (ع) جمهوریت» این نکته شفاف شده است، [۱۹۵] گروه نفاق به سرکردگی اشعث هرم اصلی نیروی فشار و چالشگری درونی علیه حکومتداری علی علیه السلام نقش ایفا نمود. این گروه با یاری تزویرهای معاویه و عمروعاص با تشکیل یک مثلث شوم با حربهی تزویر بر ذوالفقار حیدری چیره شد. و آن گونه از درون در نیروهای تشکل همسو نفوذ نمودند، که صلابت حیدری آنان را شکسته و تیغ برنده مالکها را از حلقوم معاویه فاصله داد.
چهره این گروه گرچه اندکی آشکار شده بود و جامعه از نقش آنان به سود دشمن آگاهی یافته بود، لیکن با تغییر تاکتیک و گریم نمودن چهرهها که ویژگی گروه نفاق است، از محورهای دیگر نفوذ نموده و هیچگاه از توطئه علیه اهل بیت فروگذار ننموده است. در همین راستا تلاشهای پنهانی خویش را به سود معاویه تداوم داده و حتی سران همین حزب منافقین حاضر شدند در برابر تطمیعهای معاویه دست به جنایت آلوده سازند. که به برخی از آنان مانند اشعث بن قیس، حجر بن الحجر، شبث بن ربعی (یکی از فرماندهان سپاه عمرسعد در کربلا) که به آنها وعده داده بود اگر امام مجتبی را به قتل رسانند، دویست هزار درهم، فرماندهی سپاه، کابین دختر معاویه نصیب آنان خواهد شد. [۱۹۶] همین گروه منافق دو مورد اقدام به ترور امام مجتبی نمودند. یکی ترور ناموفق در هنگام نماز، اقدام ناکام دیگر در «مظلم ساباط» که خنجر مسموم آنان به ران مبارک حضرت اصابت و
[صفحه ۱۳۵]
حضرت را مجروح ساخت. [۱۹۷].
این اقدامها از یک سو بغض کینه معاویه را نسبت به اهل بیت آشکار میسازد. از جانب دیگر ترفندهای معاویه را به خوبی آشکار میسازد، که چگونه از نیروهای نفاق در جهت اهداف خویش بهره میبرد. به ویژه این که نیروی نفاق که با پوششهای خودی در درون جامعه شکل میگیرد بیشترین خطر را متوجه هویت و وحدت امت اسلامی مینماید. و چون خطر از درون است کارسازترین آن به شمار میرود، که قرآن در بازشناسی دشمن آنان را دشمن اصلی امت اسلامی معرفی مینماید و خطر آنان را صد چندان گوشزد مینماید: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی یوفکون. [۱۹۸] «ای پیامبر، دشمن اصلی آنان (منافقین) هسستند. از آنان برحذر باش، خدا آنان را بکشد (مرگ بر منافقین) به کدامین سو روی میآورند؟!»
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *