احادیث اخلاقی

یکصد سخن کوتاه و پر محتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام

یکصد سخن کوتاه و پر محتوا از امام حسن مجتبی علیه السلام

۱٫ از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: زهد چیست‌؟ فرمود: رغبت‌ به‌ تقوى‌ و بى‌ رغبتى‌ به‌ دنیا.

/پاورقی ۱٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۷)./

۲. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: مروت‌ چیست‌؟ فرمود: حفظ دین‌، عزت‌ نفس‌، نرمش‌، احسان‌، پرداخت‌ حقوق‌ و اظ‌هار دوستى‌ نسبت‌ به‌ مردم‌.

/پاورقی ۲٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۷)./

۳. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: کرم‌ چیست‌؟ فرمود: بخشش‌ پیش‌ از خواهش‌ و اطعام‌ در قحطى‌.

/پاورقی ۳٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۷)./

۴. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد بخل‌ چیست‌؟ فرمود: آنچه‌ در کف‌ دارى‌ شرف‌ بدانى‌، و آنچه‌ انفاق‌ کنى‌ تلف‌ شمارى‌.

/پاورقی ۴٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۷)./

۵. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: بى‌ نیازى‌ چیست‌؟ فرمود: رضایت‌ نفس‌ به‌ آنچه‌ برایش‌ قسمت‌ شده‌، هر چند کم‌ باشد.

/پاورقی ۵٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۸)./

۶. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: فقر چیست‌؟ فرمود: حرص‌ به‌ هر چیز.

/پاورقی ۶٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۸)./

۷. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: شرف‌ چیست‌؟ فرمود: موافقت‌ با دوستان‌ و حفظ همسایگان‌.

/پاورقی ۷٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۸)./

۸. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: پستى‌ و ناکسى‌ چیست‌؟ فرمود: به‌ خود رسیدن‌ و بى ‌اعتنایى‌ به‌ همسر.

/پاورقی ۸٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۸)./

۹. پناهنده‌ به‌ خدا آسوده‌ و محفوخ‌ است‌، و دشمنش‌ ترسان‌ و بى‌ یاور

/پاورقی ۹٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۹)./

۱۰. از خدا بر حذر باشید با زیادى‌ یاد او، و از خدا بترسید به‌ وسیله‌ تقوى‌، و به‌ خدا نزدیک‌ شوید با طاعت‌، به‌ درستى‌ که‌ او نزدیک‌ است‌ و پاسخگو.

/پاورقی ۱۰٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۹)./

۱۱. بزرگى‌ کسانى‌ که‌ عظمت‌ خدا را دانستند این‌ است‌ که‌ تواضع‌ کنند، و عزت‌ آنها که‌ جلال‌ خدا را شناختند این‌ است‌ که‌ برایش‌ زبونى‌ کنند، و سلامت‌ آنها که‌ دانستند خدا چه‌ قدرتى‌ دارد این‌ است‌ که‌ به‌ او تسلیم‌ شوند.

/پاورقی ۱۱٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۹)./

۱۲. بدانید که‌ خدا شما را بیهوده‌ نیافریده‌ و سر خود رها نکرده‌، مدت‌ عمر شما را معین‌ کرده‌، و روزى‌ شما را میانتان‌ قسمت‌ کرده‌، تا هر خردمندى‌ اندازه‌ خود را بداند و بفهمد که‌ هر چه‌ برایش‌ مقدر است‌ به‌ او مى‌رسد، و هر چه‌ از او نیست‌ به‌ او نخواهد رسید، خدا خرج‌ دنیاى‌ شما را کفایت‌ کرده‌ و شما را براى‌ پرستش‌ فراغت‌ بخشیده‌ و به‌ شکرگزارى‌ تشویق‌ کرده‌، و ذکر و نماز را بر شما واجب‌ کرده‌ و تقوى‌ را به‌ شما سفارش‌ کرده‌، و آن‌ را نهایت‌ رضایت‌مندى‌ خود مقرر ساخته‌.

/پاورقی ۱۲٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۴)./

۱۳. اى‌ بندگان‌ خدا، از خدا بپرهیزید، و بدانید که‌ هر کس‌ از خدا بپرهیزد، خداوند او را به‌ خوبى‌ از فتنه‌ها و آزمایشها برآورد و در کارش‌ موفق‌ سازد و راه‌ حق‌ را برایش‌ آماده‌ کند.

/پاورقی ۱۳٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۴)./

۱۴. هیچ‌ مردمى‌ با هم‌ مشورت‌ نکند مگر اینکه‌ به‌ درستى‌ هدایت‌ شوند.

/پاورقی ۱۴٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۱۵. پستى‌ و ناکسى‌ این‌ است‌ که‌ شکر نعمت‌ نکنى‌.

/پاورقی ۱۵٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۱۶. در طلب‌ مانند شخص‌ پیروز مکوش‌، و مانند کسى‌ که‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ قدر اعتماد نکن‌ چون‌ به‌ دنبال‌ کسب‌ و روزى‌ رفتن‌ سنت‌ است‌، و میانه‌ روى‌ در طلب‌ روزى‌ از عفت‌ است‌، و عفت‌ مانع‌ روزى‌ نیست‌، و حرص‌ موجب‌ زیادى‌ رزق‌ نیست‌. به‌ درستى‌ که‌ روزى‌ قسمت‌ شده‌ و حرص‌ زدن‌، موجب‌ گناه‌ مى‌ شود.

/پاورقی ۱۶٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۱۷. انسان‌ تا وعده‌ نداده‌، آزاد است‌. اما وقتى‌ وعده‌ مى ‌دهد زیر بار مسؤولیت‌ مى ‌رود، و تا به‌ وعده‌اش‌ عمل‌ نکند رها نخواهد شد.

/پاورقی ۱۷٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۱۸. آن‌ کس‌ که‌ بر حسن‌ اختیار خداوند توکل‌ و اعتماد کند ( و به‌ قضا و قدر الهى‌ خوشنود باشد) آرزو نمى ‌کند در غیر حالى‌ باشد که‌ خداوند برایش‌ اختیار کرده‌ است‌.

/پاورقی ۱۸٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۱۹. خیرى‌ که‌ هیچ‌ شرى‌ در آن‌ نیست‌، شکر بر نعمت‌ و صبر بر مصیبت‌ و ناگوار است‌.

/پاورقی ۱۹٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۷)./

۲۰. آن‌ حضرت‌ علیه‌ السلام‌ به‌ مردى‌ که‌ از بیمارى‌ شفا یافته‌ بود، فرمود: خدا یادت‌ کرد پس‌ یادش‌ کن‌، و از تو گذشت‌ پس‌ شکرش‌ کن‌.

/پاورقی ۲۰٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۷)./

۲۱. هر کس‌ که‌ پیوسته‌ به‌ مسجد رود یکى‌ از این‌ هشت‌ فایده‌ نصیبش‌ شود:

آیه‌ محکمه‌، دست‌یابى‌ به‌ برادرى‌ سودمند، دانشى‌ تازه‌، رحمتى‌ مورد انتظار، سخنى‌ که‌ او را به‌ راه‌ راست‌ کشد یا او را از هلاکت‌ برهاند، ترک‌ گناهان‌ از شرم‌ مردم‌ و ترس‌ از خدا.

/پاورقی ۲۱٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۸)./

۲۲. به‌ درستى‌ که‌ پر دیدترین‌ دیده‌ها آن‌ است‌ که‌ در خیر نفوذ کند، و شنواترین‌ گوشها آن‌ است‌ که‌ تذکرى‌ را بشنود و از آن‌ سود برد، سالمترین‌ دلها آن‌ است‌ که‌ از شبه‌ها پاک‌ باشد.

/پاورقی ۲۲٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۸)./

۲۳. مردى‌ به‌ امام‌ حسن‌ علیه‌ السلام‌ عرض‌ کرد: دخترى‌ دارم‌، به‌ نظر شما با چه‌ کسى‌ وصلت‌ کنم‌. فرمود: با کسى‌ که‌ متقى‌ و با ایمان‌ باشد.

چون‌ اگر او را دوست‌ بدارد، مورد احترامش‌ قرار مى‌دهد، و اگر از او نفرت‌ داشته‌ باشد، به‌ او ظ‌لم‌ نمى‌ کند.

/پاورقی ۲۳٫ (مستظ‌رف‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۸)./

۲۴. به‌ درستى‌ که‌ نعمت‌ دنیا پایدار نیست‌، نه‌ از آسیبش‌ آسودگى‌ هست‌، و نه‌ از بدیهایش‌ جلوگیرى‌، فریبى‌ است‌ حایل‌ سعادت‌، و تکیه‌ گاهى‌ است‌ خمیده‌.

/پاورقی ۲۴٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۹)./

۲۵. اى‌ بندگان‌ خدا از عبرتها پند گیرید، و از اثر گذشتگان‌ متوجه‌ شوید، و به‌ وسیله‌ نعمتها از نافرمانى‌ خدا باز ایستید، و از پندها سود برید.

/پاورقی ۲۵٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۹)./

۲۶. به‌ درستى‌ که‌ خداوند ماه‌ رمضان‌ را میدان‌ مسابقه‌ خلق‌ خود ساخته‌ تا به‌ وسیله‌ طاعتش‌ به‌ رضاى‌ او سبقت‌ گیرند.

/پاورقی ۲۶٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۹)./

۲۷. به‌ خدا سوگند اگر پرده‌ برگیرند، معلوم‌ مى ‌شود که‌ نیکوکار مشغول‌ کار نیک‌ خود است‌ و بدکار گرفتار بدکردارى‌ خود.

/پاورقی ۲۷٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۴۰)./

۲۸. اى‌ پسرم‌ با هیچکس‌ برادرى‌ مکن‌ تا بدانى‌ کجا مى‌ رود و از کجا مى ‌آید و چه‌ ریشه‌اى‌ دارد، پس‌ چون‌ خوب‌ از حالش‌ آگاه‌ شدى‌ و معاشرتش‌ را پسندیدى‌ با او برادرى‌ کن‌ به‌ شرط گذشت‌ از لغزش‌ و کمک‌ در تنگى‌.

/پاورقی ۲۸٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۲۹. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد: ترس‌ چیست‌؟ فرمود: دلیرى‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌.

/پاورقی ۲۹٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۷)./

۳۰. ننگ‌ کشیدن‌ آسانتر از دوزخ‌ رفتن‌ است‌.

/پاورقی ۳۰٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۷)./

۳۱. سفاهت‌، به‌ پستى‌ گراییدن‌ و با گمراهان‌ نشستن‌ است‌.

/پاورقی ۳۱٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۵)./

۳۲. آن‌ حضرت‌ در وصف‌ برادر ( دوست‌ ) نیکوکارش‌ فرمود: از همه‌ مردم‌ در چشم‌ من‌ بزرگتر بود و سر بزرگوارى‌ او در نظر من‌ کوچکى‌ دنیا در چشم‌ او بود، جهل‌ و نادانى‌ بر او تسلط نداشت‌، اقدام‌ نمى ‌کرد مگر بعد از اطمینان‌ به‌ سودمند بودن‌ آن‌. نه‌ شکایتى‌ داشت‌ و نه‌ خشم‌ و دلتنگى‌. بیشتر عمرش‌ خاموش‌ بود، و چون‌ لب‌ به‌ سخن‌ مى ‌گشود بر همه‌ گوینده‌ها چیره‌ بود، ضعیف‌ و ناتوان‌ مى‌ نمود، اما هنگام‌ نبرد شیرى‌ درنده‌ بود. چون‌ با دانشمندان‌ مى ‌نشست‌ به‌ شنیدن‌ شیفته‌تر بود تا گفتن‌. به‌ هنگام‌ ضرورت‌ سخن‌، سکوت‌ خود را مى ‌شکست‌. نمى ‌گفت‌ آنچه‌ را عمل‌ نمى‌ کرد و عمل‌ مى‌کرد آنچه‌ را نمى‌ گفت‌، چون‌ در برابر دو کار قرار مى ‌گرفت‌ که‌ نمى ‌دانست‌ کدام‌ خدا پسندانه‌تر است‌ آن‌ را در نظر مى‌ گرفت‌ که‌ پسند نفسش‌ نبود، هیچکس‌ را به‌ خاطر کارى‌ که‌ مى‌ توان‌ از آن‌ عذرى‌ آورد سرزنش‌ نمى‌ کرد.

/پاورقی ۳۲٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۷)./

۳۳. کسى‌ که‌ عقل‌ ندارد ادب‌ ندارد، و کسى‌ که‌ همت‌ ندارد مروت‌ ندارد، و کسى‌ که‌ دین‌ ندارد حیا ندارد. و خردمندى‌ موجب‌ معاشرت‌ نیکو با مردم‌ است‌، و به‌ وسیله‌ عقل‌ سعادت‌ هر دو عالم‌ به‌ دست‌ مى‌ آید.

/پاورقی ۳۳٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۳۴. تعجب‌ مى ‌کنم‌ از کسانیکه‌ در غذاى‌ جسم‌ خود فکر مى ‌کنند ولى‌ در امور معنوى‌ و غذاى‌ جان‌ خویش‌ تفکر نمى ‌کنند. شکم‌ را از طعام‌ مضر حفظ مى‌کنند ولى‌ در روح‌ و روان‌ خویش‌ افکار پلید و پستى‌ را وارد مى‌ کنند.

/پاورقی ۳۴٫ (بحار الانوار، ج‌ ۱، ص‌ ۲۱۸)./

۳۵. حضرت‌ مجتبى‌ علیه‌ الاسلام‌ بهترین‌ جامه‌هاى‌ خود را در موقع‌ نماز مى‌ پوشید، کسانى‌ از آن‌ حضرت‌ سبب‌ این‌ کار را سؤال‌ کردند، در جواب‌ فرمود: خداند جمیل‌ است‌ و جمال‌ و زیبایى‌ را دوست‌ دارد به‌ این‌ جهت‌ خود را در پیشگاه‌ الهى‌ زینت‌ مى‌ کنم‌، خداوند امر فرموده‌ که‌ با زینت‌هاى‌ خود در مساجد حاضر شوید.

/پاورقی ۳۵٫ (تفسیر عیاشى‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴)./

۳۶. تنها چیزى‌ که‌ در این‌ دنیاى‌ فانى‌، باقى‌ مى ‌ماند قرآن‌ است‌، پس‌ قرآن‌ را پیشوا و امام‌ خود قرار دهید، تا به‌ راه‌ راست‌ و مستقیم‌ هدایت‌ شوید. همانا محق‌ ترین‌ مردم‌ به‌ قرآن‌ کسانى‌ هستند که‌ بدان‌ عمل‌ کنند اگر چه‌ آن‌ را حفظ نکرده‌ باشند، و دورترین‌ افراد از قرآن‌ کسانى‌ هستند که‌ به‌ دستورات‌ آن‌ عمل‌ نکنند گرچه‌ قارى‌ و خواننده‌ آن‌ باشند.

/پاورقی ۳۶٫ (ارشاد القلوب‌، ص‌ ۱۰۲)./

۳۷. اى‌ مردم‌ هر کس‌ براى‌ خدا اخلاص‌ ورزد و سخن‌ او را راهنماى‌ خود قرار دهد به‌ راهى‌ که‌ درست‌تر و استوارتر است‌ هدایت‌ مى‌ شود و خداوند او را براى‌ آگاهى‌ و هوشیارى‌ توفیق‌ داده‌ و به‌ عاقبت‌ خوش‌ کمک‌ کرده‌ است.

/پاورقی ۳۷٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۲۹)./

۳۸. پرسش‌ صحیح‌ نیمى‌ از علم‌ است‌، و مدارا کردن‌ با مردم‌ نیمى‌ از عقل‌ است‌، و اقتصاد و اعتدال‌ در زندگى‌ نیمى‌ از مخارج‌ است‌.

/پاورقی ۳۸٫ (شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ ابن‌ ابى‌ الحدید، ج‌ ۱۸، ص‌ ۱۰۸)./

۳۹. بیشترین‌ زیرکى‌، ترس‌ از خدا و پرهیزکارى‌ است‌ و بیشترین‌ نادانى‌، عیاشى‌ و شهوترانى‌ است‌.

/پاورقی ۳۹٫ (حلیه‌ الاولیاء، ج‌ ۲، ص‌ ۳۷)./

۴۰. مادرم‌ فاطمه‌ علیها السلام را دیدم‌ که‌ شب‌ جمعه‌ تا صبح‌ مشغول‌ عبادت‌ و رکوع‌ و سجود بود و شنیدم‌ که‌ براى‌ مؤمنین‌ دعا مى‌ کرد و اسامى‌ آنان‌ را ذکر مى‌ نمود و براى‌ آنان‌ بسیار دعا مى‌ کرد ولى‌ براى‌ خودش‌ دعا نکرد، پس‌ به‌ او عرض‌ کردم‌: مادر چرا همان‌ طور که‌ براى‌ دیگران‌ دعا کردى‌ براى‌ خودت‌ دعا نکردى‌، فرمودند: پسرم‌، اول‌ همسایه‌ را مقدم‌ دار و سپس‌ خود و اهل‌ خانه‌ را.

/پاورقی ۴۰٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۳، ص‌ ۸۱)./

۴۱. رسول‌ خدا صلی الله و علیه و آله فرمود: محبت‌ و دوستى‌ ما اهل‌ بیت‌ را اختیار کنید، چون‌ هر کس‌ خدا را در حالى‌ ملاقات‌ کند که‌ ما اهل‌ بیت‌ را دوست‌ داشته‌ باشد، با شفاعت‌ ما وارد بهشت‌ مى‌ شود.

/پاورقی ۴۱٫ (محاسن‌، ص‌ ۶۱)./

۴۲. اى‌ مردم‌ ! از جدم‌ پیامبر خدا شنیدم‌ که‌ مى ‌فرمود: من‌ شهر علم‌ و دانشم‌ و على‌ علیه السلام دروازه‌ آن‌ است‌، آیا از غیر دروازه‌ وارد شهر مى ‌شوند؟

/پاورقی ۴۲٫ (امالى‌ صدوق‌، ص‌ ۲۰۷)./

۴۳. شخصى‌ به‌ امام‌ حسن‌ علیه‌ السلام‌ عرض‌ کرد: اى‌ پسر پیامبر خدا چرا ما از مرگ‌ اکراه‌ داریم‌ و آن‌ را دوست‌ نداریم‌؟ حضرت‌ فرمود: چون‌ شما آخرت‌ خود را خراب‌ و دنیایتان‌ را آباد کرده ‌اید، بنابراین‌ انتقال‌ از عمران‌ و آبادانى‌ به‌ خرابى‌ و ویرانى‌ را دوست‌ ندارید.

/پاورقی ۴۳٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۴، ص‌ ۱۱۰)./

۴۴. سوگند به‌ خداوند! هر کس‌ ما را دوست‌ داشته‌ باشد، اگر چه‌ در دورترین‌ نقاط مانند دیلم‌ اسیر باشد، دوستى‌ ما براى‌ او مفید است‌. همانا محبت‌ ما گناهان‌ فرزندان‌ آدم‌ را از بین‌ مى ‌برد، همانطور که‌ باد برگ‌ درختان‌ را مى ‌ریزد.

/پاورقی ۴۴٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۴، ص‌ ۲۴)./

۴۵. بیشتر اهل‌ کوفه‌ به‌ معاویه‌ نوشتند: ما با تو هستیم‌، اگر مى ‌خواهى‌ ما حسن‌ علیه السلام را دستگیر مى ‌کنیم‌ و پیش‌ تو مى ‌فرستیم‌. بعد خیمه‌ امام‌ حسن‌ علیه السلام را غارت‌ کرده‌ و آن‌ حضرت‌ را مجروح‌ کردند.

پس‌ امام‌ حسن‌ علیه السلام به‌ معاویه‌ نوشت‌: همانا این‌ امر (حکومت‌) و جانشینى‌ پیامبر از آن‌ من‌ و اهل‌ بیت‌ من‌ است‌ و براى‌ تو و اهل‌ بیت‌ تو حرام‌ است‌، من‌ این‌ مطلب‌ را از رسول‌ خدا شنیدم‌. سوگند به‌ خداوند، اگر یارانى‌ شکیبا و آگاه‌ به‌ حق‌ خویش‌ مى ‌یافتم‌، تسلیم‌ تو نمى ‌شدم‌ و آنچه‌ را مى ‌خواستى‌ به‌ تو نمى ‌دادم‌.

/پاورقی ۴۵٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۴، ص‌ ۴۵)./

۴۶. اگر همه‌ دنیا را تبدیل‌ به‌ یک‌ لقمه‌ غذا کنم‌ و به‌ انسانى‌ که‌ خدا را از روى‌ خلوص‌ عبادت‌ مى ‌کند بخورانم‌، باز احساس‌ مى ‌کنم‌ که‌ در حق‌ او کوتاهى‌ کرده‌ام‌. و اگر از استفاده‌ کردن‌ کافر از دنیا جلوگیرى‌ کنم‌ تا به‌ آن‌ اندازه‌ که‌ جانش‌ از شدت‌ گرسنگى‌ و تشنگى‌ به‌ لب‌ برسد، آنگاه‌ جرعه‌اى‌ آب‌ به‌ او بدهم‌، خود را اسرافکارمى ‌پندارم‌.

/پاورقی ۴۶٫ (تنبیه‌ الخواطر و نزهه‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ )، ج‌ ۱، ص‌ ۳۵۰)./

۴۷. والاترین‌ مقام‌ نزد خداوند، از آن‌ کسى‌ است‌ که‌ بیشتر از همه‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ آشنا باشد و در اداى‌ آن‌ حقوق‌، بیشتر از همه‌ کوشا باشد. و کسى‌ که‌ در برابر برادران‌ دینى‌ خود تواضع‌ کند، خداوند او را از صدیقین‌ و شیعیان‌ امیرالمؤمنین‌ علیه‌ السلام‌ قرار مى‌دهد.

/پاورقی ۴۷٫ (حیاه‌ امام‌ حسن‌ بن‌ على‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۹)./

۴۸. پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله فرمود: هیچ‌ بنده‌اى‌ حقیقتا مؤمن‌ نیست‌ مگر اینکه‌ نفس‌ خود را شدیدتر از محاسبه‌ بین‌ دو شریک‌ و یا محاسبه‌ مولا از بنده‌ خود مورد محاسبه‌ قرار دهد.

/پاورقی ۴۸٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۰، ص‌ ۷۲)./

۴۹. پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله فرموده‌ است‌: یکى‌ از موجبات‌ آمرزش‌ گناهان‌، مسرور کردن‌ برادران‌ دینى‌ است‌.

/پاورقی ۴۹٫ (مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد، ج‌ ۸، ص‌ ۱۹۳)./

۵۰. دنیا محل‌ گرفتارى‌ و آزمایش‌ است‌ و هر چه‌ در آن‌ است‌ رو به‌ زوال‌ و نابودى‌ مى ‌باشد، و خداوند ما را از احوال‌ دنیا آگاه‌ کرده‌ است‌ تا عبرت‌ گیریم‌، و به‌ ما وعده‌ عذاب‌ داده‌ تا بعد از آن‌، حجتى‌ بر خدا نداشته‌ باشیم‌. پس‌ در این‌ دنیاى‌ فانى‌ زهد بورزید و به‌ آنچه‌ باقى‌ و پایدار است‌ رغبت‌ داشته‌ باشید و در خفا و آشکار از خدا بترسید.

/پاورقی ۵۰٫ (توحید صدوق‌، ص‌ ۳۷۸)./

۵۱. هنگامى‌ که‌ مستحبات‌ به‌ واجبات‌ ضرر برسانند، آنها را ترک‌ کنید.

/پاورقی ۵۱٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶).

۵۲. سه‌ چیز مردم‌ را هلاک‌ مى ‌کند: تکبر، حرص‌ و حسد. چون‌ تکبر دین‌ انسان‌ را از بین‌ مى‌ برد و شیطان‌ هم‌ به‌ واسطه‌ تکبر ملعون‌ و منفور شد، و حرص‌ دشمن‌ نفس‌ انسان‌ است‌ و حضرت‌ آدم‌ به‌ سبب‌ حرص‌ از بهشت‌ رانده‌ شد، و حسد راهبر بدى‌ و بدبختى‌ است‌ و به‌ سبب‌ حسد قابیل‌ برادرش‌ هابیل‌ را کشت‌.

/پاورقی ۵۲٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۵۳. علم‌ و دانش‌ خود را به‌ مردم‌ یاد بده‌ و علم‌ دیگران‌ را یاد بگیر تا بدین‌ وسیله‌ هم‌ علم‌ خود را محکم‌ و استوار کنى‌ و هم‌ آنچه‌ نمى‌ دانى‌ بیاموزى‌. /پاورقی ۵۳٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۵۴. فقط به‌ دیدار کسى‌ برو که‌ یا به‌ عطا و بخشش‌ او امیدوار باشى‌ و از قدرت‌ او بترسى‌، یا از علم‌ او استفاده‌ کنى‌، یا به‌ برکت‌ دعاى‌ او امیدوار باشى‌، و یا از خویشان‌ تو باشد.

/پاورقی ۵۴٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۵۵. ظالمى‌ شبیه‌تر از حسود به‌ مظلوم‌ ندیده‌ام‌.

/پاورقی ۵۵٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۵۶. آنچه‌ از امور دنیوى‌ را که‌ طلب‌ کردى‌ ولى‌ به‌ دست‌ نیاوردى‌، فراموش‌ کن‌.

/پاورقی ۵۶٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۵۷. هر کس‌ را که‌ خداوند توفیق‌ دعا کردن‌ بدهد، باب‌ اجابت‌ را برایش‌ باز مى ‌کند و هر کس‌ را که‌ توفیق‌ طاعت‌ و عبادت‌ دهد، باب‌ قبول‌ را برایش‌ باز مى ‌کند و هر کس‌ را که‌ توفیق‌ شکرگزارى‌ دهد، باب‌ افزایش‌ نعمتها را برایش‌ باز مى‌ کند.

/پاورقی ۵۷٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۵۸. به‌ امام‌ مجتبى‌ علیه‌ السلام‌ عرض‌ شد: اى‌ پسر پیامبر خدا در چه‌ حالى‌ هستى‌؟

فرمود: خدایى‌ دارم‌ که‌ بر من‌ مسلط است‌، و آتش‌ جهنم‌ در پیش‌ روى‌ من‌ است‌، و مرگ‌ مرا مى‌ خواند، و حساب‌ آخرت‌ مرا احاطه‌ کرده‌ است‌، و در قید و بند اعمالم‌ هستم‌، نمى‌ توانم‌ آنچه‌ را که‌ دوست‌ دارم‌ به‌ دست‌ آورم‌ و آنچه‌ را دوست‌ ندارم‌ از خود دور کنم‌ چون‌ انجام‌ امور به‌ دست‌ دیگرى‌ است‌. اگر بخواهد، مرا عذاب‌ مى‌ کند و اگر بخواهد، مرا مى ‌بخشد. پس‌ کدام‌ فقیر و محتاجى‌ است‌ که‌ محتاج‌ تر از من‌ باشد؟

/پاورقی ۵۸٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۵۹. وعده‌ دادن‌ آفت‌ کرم‌ و بخشش‌ است‌، و چاره‌ آن‌ انجام‌ و اتمام‌ بخشش‌ است‌.

/پاورقی ۵۹٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۶۰. براى‌ مجازات‌ در خطاها و لغزشها عجله‌ نکن‌، و بین‌ خطا و مجازات‌ براى‌ عذرخواهى‌ فرصتى‌ باقى‌ بگذار.

/پاورقی ۶۰٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۶۱. مصیبتها و ناملایمات‌ کلیدهاى‌ پاداش‌ و ثواب‌ هستند.

/پاورقی ۶۱٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۶۲. نعمت‌، امتحان‌ و آزمایش‌ الهى‌ است‌. پس‌ اگر شکر کردى‌، نعمت‌ است‌ و اگر ناسپاسى‌ کردى‌، به‌ غضب‌ و خشم‌ الهى‌ تبدیل‌ مى‌ شود.

/پاورقی ۶۲٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۶۳. از بهره‌ زبانت‌ همان‌ مقدار براى‌ تو کفایت‌ مى ‌کند که‌ راه‌ هدایتت‌ را از گمراهى‌ روشن‌ کند.

/پاورقی ۶۳٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۴)./

۶۴. از تفکر و تعقل‌ غافل‌ نشوید، زیرا تفکر حیات‌ بخش‌ قلب‌ آگاه‌ و کلید درهاى‌ حکمت‌ است‌.

/پاورقی ۶۴٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۵)./

۶۵. اى‌ پسر آدم‌، از زمانى‌ که‌ از مادر زاییده‌ شدى‌ مشغول‌ نابود کردن‌ عمر خود بوده‌اى‌، پس‌ از باقى ‌مانده‌ عمر خود براى‌ آینده‌ (عالم‌ آخرت‌) ذخیره‌ کن‌، به‌ درستى‌ که‌ مؤمن‌ از این‌ دنیا زاد و توشه‌ بر مى‌ گیرد و کافر خوشگذارنى‌ مى ‌کند. و بعد این‌ آیه‌ را تلاوت‌ فرمودند: – و زاد و توشه‌ برگیرید، به‌ درستى‌ که‌ بهترین‌ توشه‌ تقوى‌ است‌ -.

/پاورقی ۶۵٫ (کشف‌ الغمه‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷۲)./

۶۶. آماده‌ سفر آخرت‌ شو و قبل‌ از فرارسیدن‌ مرگ‌ زاد و توشه‌ خود را فراهم‌ کن‌، و بدان‌ که‌ تو در حالى‌ دنیا را مى ‌طلبى‌ که‌ مرگ‌، تو را مى‌ طلبد، و امروز غم‌ و اندوه‌ فردا را نداشته‌ باش‌، و بدان‌ که‌ هر چه‌ از مال‌ دنیا بیشتر از غذا و خوراک‌ خود به‌ دست‌ آوردى‌ در حقیقت‌ آن‌ را براى‌ دیگران‌ ذخیره‌ کرده‌ اى‌، و بدان‌ که‌ اموال‌ حلال‌ دنیا مورد محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌ و اموال‌ حرام‌ دنیا عقاب‌ و مجازات‌ دارد و در اموال‌ شبه‌ناک‌ و مشکوک‌ سرزنش‌ هست‌. پس‌ دنیا را مانند مردارى‌ فرض‌ کن‌ و آن‌ مقدار از آن‌ برگیر که‌ تو را کفایت‌ کند، پس‌ اگر حلال‌ باشد تو زهد ورزیده‌ اى‌ و اگر حرام‌ باشد گناهى‌ مرتکب‌ نشده‌اى‌ چون‌ به‌ مقدار اضطرار و ناچارى‌ استفاده‌ کرده ‌اى‌ آنچنان‌ که‌ از مردار به‌ هنگام‌ ناچارى‌ استفاده‌ مى ‌شود، و اگر در آن‌ عتاب‌ و سرزنش‌ باشد، سرزنشى‌ کم‌ و آسان‌ خواهد بود.

/پاورقی ۶۶٫ (بحار الانوار، ج‌، ۴۴، ص‌ ۱۳۹)./

۶۷. براى‌ دنیایت‌ آنچنان‌ رفتار کن‌ که‌ گویا براى‌ همیشه‌ زنده ‌اى‌، و براى‌ آخرتت‌ چنان‌ رفتار کن‌ که‌ گویا فردا خواهى‌ مرد.

/پاورقی ۶۷٫ (بحار الانوار، ج‌، ۴۴، ص‌ ۱۳۹)./

۶۸. اگر به‌ خاطر نیازى‌ مجبور شدى‌ با مردى‌ دوست‌ و همنشین‌ شوى‌، پس‌ با کسى‌ دوست‌ شو که‌ وقتى‌ با او همنشینى‌ مى‌ کنى‌، موجب‌ زینت‌ تو باشد و هنگامى‌ که‌ به‌ او خدمتى‌ کردى‌، از تو حمایت‌ کند و هنگامى‌ که‌ از او در خواست‌ کمک‌ کردى‌، تو را یارى‌ کند و اگر سخنى‌ گفتى‌، سخن‌ تو را تصدیق‌ کند و اگر حمله‌ کردى‌، هجوم‌ تو را قوت‌ بخشد و اگر چیزى‌ طلب‌ کردى‌، تو را یارى‌ کند و اگر نقصى‌ از تو آشکار شد، آن‌ را بپوشاند و اگر نیکى‌ از تو دید، آن‌ را به‌ حساب‌ آورد.

/پاورقی ۶۸٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۴، ص‌ ۱۳۹)./

۶۹. هر کس‌ قرآن‌ بخواند، یک‌ دعاى‌ مستجاب‌ براى‌ او مى‌ باشد که‌ یا فورا اجابت‌ مى‌ شود و یا با تأخیر.

/پاورقی ۶۹٫ (بحار الانوار، ج‌ ۹۲، ص‌ ۲۰۴)./

۷۰. امام‌ حسن‌ علیه السلام: پیامبر خدا فرموده‌ است‌: هر کس‌ آیه‌ الکرسى‌ را بعد از نماز واجب‌ بخواند، تا نماز بعد در پناه‌ و حفاطت‌ خداست‌. /پاورقی ۷۰٫ (مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۰۲)./

۷۱. هر روزه ‌دارى‌ هنگام‌ افطار یک‌ دعاى‌ اجابت‌ شده‌ دارد. پس‌ در اولین‌ لقمه‌ افطار بگو: به‌ نام‌ خدا، اى‌ خدایى‌ که‌ آمرزش‌ تو فراگیر و وسیع‌ است‌، مرا ببخش‌.

/پاورقی ۷۱٫ (اقبال‌ الاعمال‌، ص‌ ۱۱۶)./

۷۲. امام‌ حسن‌ علیه السلام: پیامبر خدا فرموده‌ است‌: کسى‌ که‌ بعد از خواندن‌ نماز صبح‌ در همان‌ محل‌ بنشیند و مشغول‌ ذکر خدا شود تا خورشید طلوع‌ کند، براى‌ او پرده‌ و مانعى‌ از آتش‌ عذاب‌ الهى‌ خواهد بود.

/پاورقی ۷۲٫ (تیسیر المطالب‌، ص‌ ۳۵۰)./

۷۳. به‌ درستى‌ که‌ هر کس‌ طالب‌ عبادت‌ باشد، خود را براى‌ آن‌ آراسته‌ و پاک‌ مى ‌کند.

/پاورقی ۷۳٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۷۴. سزاوار مرد روزه‌دار این‌ است‌ که‌ ریشش‌ را رنگ‌ کرده‌ و لباسش‌ را خوشبو کند، و سزاوار زن‌ روزه‌ دار این‌ است‌ که‌ موى‌ سرش‌ را شانه‌ کرده‌ و لباسش‌ را خوشبو کند.

/پاورقی ۷۴٫ (الخصال‌، ص‌ ۶۱)./

۷۵. از پدرم‌ شنیدم‌ که‌ پیامبر خدا فرموده‌ است‌: هر کس‌ در قضاى‌ حاجت‌ برادر دینى‌ خود کوشش‌ کند، مانند این‌ است‌ که‌ نه‌ هزار سال‌ خدا را عبادت‌ کرده‌ باشد در حالى‌ که‌ روزها روزه‌ و شبها مشغول‌ عبادت‌ باشد.

/پاورقی ۷۵٫ (الفقیه‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۸۹)./

۷۶. زکات‌ دادن‌ هرگز موجب‌ کم‌ شدن‌ مال‌ نمى ‌شود.

/پاورقی ۷۶٫ (دعائم‌ الاسلام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۴۶ – ۲۶۴)./

۷۷. از پروردگارم‌ شرم‌ مى‌کنم‌ از اینکه‌ ملاقات‌ کنم‌ او را و حال‌ آنکه‌ من‌ پیاده‌ به‌ زیارت‌ خانه‌ او نرفته‌ باشم‌.

/پاورقی ۷۷٫ (حلیه‌ الاولیاء، ج‌ ۲، ص‌ ۳۷)./

۷۸. به‌ حضرت‌ عرض‌ شد چرا شما هرگز نیازمندى‌ را ناامید بر نمى ‌گردانید، اگر چه‌ سوار بر شتر باشید؟ فرمود: خود من‌ هم‌ محتاج‌ و نیازمند درگاه‌ خداوند هستم‌ و دوست‌ دارم‌ که‌ خداوند مرا محروم‌ نگرداند و شرم‌ دارم‌ در حالى‌ که‌ نیازمند هستم‌، نیازمندان‌ را نا امید کنم‌. عادت‌ خداوند این‌ است‌ که‌ نعمتهایش‌ را بر من‌ ارزانى‌ بدارد و عادت‌ من‌ هم‌ این‌ است‌ که‌ نعمتهایش‌ را به‌ بندگانش‌ عطا کنم‌، و مى‌ترسم‌ که‌ اگر از این‌ عادت‌ خود دست‌ بردارم‌ خداوند هم‌ دست‌ از عادت‌ خود بردارد.

/پاورقی ۷۸٫ (نور الابصار، ص‌ ۱۲۳ – کنز المدفون‌، ص‌ ۴۳۴)./

۷۹. وقتى‌ یکى‌ از شما دوستش‌ را ملاقات‌ مى‌کند، باید جاى‌ نور در پیشانى‌ او را ببوسد.

/پاورقی ۷۹٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۰)./

۸۰. آنکس‌ که‌ مرگش‌ فرا رسیده‌، مهلت‌ مى ‌طلبد تا گذشته‌ را جبران‌ کند و آنکس‌ که‌ مرگش‌ فرا نرسیده‌ و براى‌ عمل‌ صالح‌ فرصت‌ دارد، امروز و فردا مى ‌کند.

/پاورقی ۸۰٫ (تحف‌ العقول‌، ص‌ ۲۳۶)./

۸۱. اى‌ کسانى‌ که‌ اهل‌ خوشگذرانى‌ و لذات‌ دنیا هستید، بدانید که‌ این‌ لذات‌ باقى‌ ماندنى‌ نیست‌، و مغرور شدن‌ به‌ سایه‌اى‌ که‌ زوال‌ پذیر است‌، حماقت‌ است‌.

/پاورقی ۸۱٫ (اعلام‌ الدین‌، ص‌ ۲۴۱)./

۸۲. بیشترین‌ عفو و بخشش‌ کریم‌ وقتى‌ است‌ که‌ خطاکار نتواند براى‌ خطاى‌ خود عذرى‌ بیاورد.

/پاورقی ۸۲٫ (اعلام‌ الدین‌، ص‌ ۲۹۷)./

۸۳. کسى‌ که‌ خدا را بشناسد، او را دوست‌ مى‌ دارد و کسى‌ که‌ دنیا را بشناسد، در آن‌ زهد مى‌ ورزد. و شخص‌ مؤمن‌ عمل‌ لهو و بیهوده‌ انجام‌ نمى ‌دهد مگر وقتى‌ که‌ غافل‌ مى ‌شود، و هنگامى‌ که‌ متوجه‌ کار بیهوده‌ خود شد، محزون‌ مى ‌گردد.

/پاورقی ۸۳٫ (تنبیه‌ الخواطر و نزهه‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌)، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲)./

۸۴. کسى‌ که‌ بندگى‌ خدا کند، خداوند همه‌ چیز را بنده‌ او مى ‌کند.

/پاورقی ۸۴٫ (تنبیه‌ الخواطر و نزهه‌ النواطر ( مجموعه‌ ورام‌ )، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۸)./

۸۵. کسى‌ که‌ کارهاى‌ نیک‌ خود را مى‌ شمارد، احسان‌ و کرامتش‌ را از بین‌ مى ‌برد.

/پاورقی ۸۵٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۴، ص‌ ۴۱۷)./

۸۶. از آن‌ حضرت‌ در باره‌ سکوت‌ سؤال‌ شد، فرمود: سکوت‌ پرده‌ نادانى‌ و زینت‌ آبرو و عزت‌ است‌ و کسى‌ که‌ سکوت‌ مى ‌کند راحت‌ و آسوده‌، و همنشین‌ او در امان‌ است‌.

/پاورقی ۸۶٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۱)./

۸۷. مردى‌ از امام‌ حسن‌ علیه السلام درخواست‌ راهنمایى‌ کرد. امام‌ علیه السلام به‌ او فرمودند: مرا ستایش‌ نکن‌ که‌ نسبت‌ به‌ خودم‌ از شما آشناترم‌، و دروغگو هم‌ نشمار که‌ نظر دروغگو بى‌ ارزش‌ است‌، و نزد من‌ غیبت‌ هیچ‌ کس‌ را نکن‌.

/پاورقی ۸۷٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۰۹)./

۸۸. اى‌ پسر آدم‌ از اعمال‌ حرام‌ دورى‌ کن‌ تا شخص‌ عابدى‌ باشى‌، و به‌ آنچه‌ خداوند روزى‌ تو کرده‌ خوشنود و راضى‌ باش‌ تا بى‌ نیاز باشى‌، و حق‌ همسایگى‌ را در باره‌ همسایه‌ات‌ مراعات‌ کن‌ تا مسلمان‌ باشى‌، و آنچنان‌ با مردم‌ رفتار کن‌ که‌ دوست‌ دارى‌ با تو رفتار شود تا شخص‌ عادلى‌ باشى‌. /پاورقی ۸۸٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۲)./

۸۹. از آن‌ حضرت‌ سؤال‌ شد زندگى‌ چه‌ کسى‌ از همه‌ بهتر است‌؟ فرمود: کسى‌ که‌ مردم‌ را در زندگى‌ خود شریک‌ کند.

/پاورقی ۸۹٫ (تاریخ‌ یعقوبى‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۵)./

۹۰. دست‌ نیافتن‌ به‌ نیازمندیها بهتر از درخواست‌ آن‌ از نااهلان‌ است‌.

/پاورقی ۹۰٫ (تاریخ‌ یعقوبى‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۵)./

۹۱. بداخلاقى‌ بدتر از بلا و مصیبت‌ است‌.

/پاورقی ۹۱٫ (تاریخ‌ یعقوبى‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۵)./

۹۲. اى‌ اهل‌ کوفه‌ بدانید که‌ صبر و شکیبایى‌ زینت‌ است‌، و وفاى‌ به‌ عهد جوانمردى‌ است‌، و عجله‌ و شتابزدگى‌ کم‌ خردى‌ است‌، و کم‌ خردى‌ ضعف‌ است‌، و همنشینى‌ با فرومایگان‌ موجب‌ ننگ‌ و رسوایى‌ است‌، و رفت‌ و آمد با هرزگان‌ و گناهکاران‌ موجب‌ شک‌ و بدگمانى‌ است‌.

/پاورقی ۹۲٫ (ترجمه‌ الامام‌ الحسن‌، ص‌ ۱۶۷)./

۹۳. ما تجربه‌ کردیم‌ و تجربه‌ کنندگان‌ نیز تجربه‌ کردند، ولى‌ چیزى‌ مفیدتر از وجود صبر و پرضررتر از نبود صبر ندیدیم‌. با صبر همه‌ امور اصلاح‌ مى ‌شود و چیزى‌ جاى‌ آن‌ را نمى‌ گیرد.

/پاورقی ۹۳٫ (شرح‌ نهج‌ البلاغه‌، ابن‌ ابى‌ الحدید، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۹) ./

۹۴. هیچ‌ حقى‌ که‌ باطلى‌ در آن‌ نباشد مانند مرگ‌ ندیدم‌ که‌ شبیه‌تر باشد به‌ باطلى‌ که‌ حقى‌ در آن‌ نیست‌.

/پاورقی ۹۴٫ (شرح‌ نهج‌ البلاغه‌، ابن‌ ابى‌ الحدید، ج‌ ۱۸، ص‌ ۳۱۱)./

۹۵. امام‌ حسن‌ مجتبى‌ علیه‌ السلام‌ به‌ هنگام‌ ورود به‌ مسجد سر را به‌ طرف‌ آسمان‌ بلند مى ‌کرد و مى ‌فرمود: پروردگارا ! مهمان‌ تو جلو درب‌ خانه‌ات‌ ایستاده‌ است‌. اى‌ نیکوکار! بنده‌ گناهکار و بدرفتار به‌ درگاهت‌ شتافته‌، از زشتى‌هایى‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ به‌ خاطر زیبایى‌هایى‌ که‌ در نزد توست‌ درگذر، اى‌ بخشنده‌ و کریم‌.

/پاورقی ۹۵٫ (بحار الانوار، ج‌ ۴۳، ص‌ ۳۳۹)./

۹۶. دوازده‌ چیز از آداب‌ غذا خوردن‌ بوده‌ و بر هر مسلمانى‌ لازم‌ است‌ که‌ از آنها اطلاع‌ داشته‌ باشد، چهار چیز آن‌ واجب‌، و چهار چیز دیگر سنت‌، و چهار مورد باقى‌مانده‌ از ادب‌ و اخلاق‌ است‌. اما چهار امر لازم‌: شناسایى‌ منعم‌، خشنود بودن‌ به‌ آنچه‌ روزى‌ گردیده‌، نام‌ خدا را بر زبان‌ جارى‌ کردن‌ و شکرگزارى‌ در برابر نعمتى‌ که‌ عطا شده‌ است‌. و چهار امرى‌ که‌ سنت‌ است‌: وضو گرفتن‌ پیش‌ از شروع‌ به‌ غذا، نشستن‌ بر طرف‌ چپ‌، غذا خوردن‌ با سه‌ انگشت‌ و لیسیدن‌ انگشتان‌ مى‌ باشد. و چهار امرى‌ که‌ از آداب‌ و اخلاق‌ است‌: خوردن‌ از غذاهاى‌ جلوى‌ خودش‌، کوچک‌ برداشتن‌ لقمه‌، خوب‌ جویدن‌ غذا و کم‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ صورت‌ دیگران‌ مى‌ باشد.

/پاورقی ۹۶٫ (من‌ لا یحضره‌ الفقیه‌، ج‌ ۳، ص‌ ۲۲۷، ح‌ ۳۸)./

۹۷. شوخى‌ کردن‌ حرمت‌ و احترام‌ را از بین‌ مى ‌برد.

/پاورقی ۹۷٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۳)./

۹۸. کار نیک‌ آن‌ است‌ که‌ در انجامش‌ درنگ‌ نشود، و بعد از انجام‌ آن‌ منت‌ نگذارند.

/پاورقی ۹۸٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۵)./

۹۹. قدر نعمتهاى‌ پروردگار تا موقعى‌ که‌ پا برجاست‌ مجهول‌ و ناشناخته‌ است‌، و زمانى‌ شناخته‌ مى ‌شود که‌ از دست‌ رفته‌ باشد.

/پاورقی ۹۹٫ (بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۱۵)./

۱۰۰. کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند، من ضمانت مى ‏کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند.

/پاورقی ۱۰۰٫ (کافى، ج۲، ص۶۲)./

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *