آرشیو خاندان

 • تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […] 0

  القاب امام مجتبی

  تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […]

  ادامه ...

 • آنان وارد مدینه شدند که از این پس مدینه الرسول (ص) خوانده میشد (یثرب سابق) به ظاهر قرار و آرامی یافتند و این از یک دید درست و واقعی بود، […] 0

  سالهای دشوار پیامبر در مدینه

  آنان وارد مدینه شدند که از این پس مدینه الرسول (ص) خوانده میشد (یثرب سابق) به ظاهر قرار و آرامی یافتند و این از یک دید درست و واقعی بود، […]

  ادامه ...

 • آنچه که عقلا مورد قبول است این است که او را دو سه ازدواج و هر کدام را به مصالح و تناسبی بیشتر نبود. نخستین بار با خوله فزاری ازدواج […] 0

  اسناد مورد قبول در مورد ازدواج های امام حسن

  آنچه که عقلا مورد قبول است این است که او را دو سه ازدواج و هر کدام را به مصالح و تناسبی بیشتر نبود. نخستین بار با خوله فزاری ازدواج […]

  ادامه ...

 • شهید دیگری از فرزندان امام مجتبی علیهالسلام است که در معرکهی کربلا جان خود را[صفحه ۳۶۸]در کف اخلاص گذاشت و در رکاب عمویش به فیض عظمای شهادت نائل آمد. مرحوم […] 0

  فرزند امام حسن بشر بن حسن

  شهید دیگری از فرزندان امام مجتبی علیهالسلام است که در معرکهی کربلا جان خود را[صفحه ۳۶۸]در کف اخلاص گذاشت و در رکاب عمویش به فیض عظمای شهادت نائل آمد. مرحوم […]

  ادامه ...

 • او در جنگها و در آمد و شدها مراقب پدر بود و هوای او را داشت. مراقب پدر که پدر از دست نرود. در جنگ صفین پدر را میدید که […] 0

  امام حسن و مراقبت از پدر

  او در جنگها و در آمد و شدها مراقب پدر بود و هوای او را داشت. مراقب پدر که پدر از دست نرود. در جنگ صفین پدر را میدید که […]

  ادامه ...

 • خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […] 0

  القاب امام حسن بن علی (ع)

  خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […]

  ادامه ...

 • از مسائل مربوط به زندگانی امام حسن (ع) در روزگار جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله داستان «مباهله» است. به نظر مرحوم علامه‌ی طباطبایی، این مسأله در سال […] 0

  داستان مباهله پیامبر

  از مسائل مربوط به زندگانی امام حسن (ع) در روزگار جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله داستان «مباهله» است. به نظر مرحوم علامه‌ی طباطبایی، این مسأله در سال […]

  ادامه ...

 • مورخان آن روز (چه شیعه و چه سنی) با همهی تفحصی که در زندگی ائمهی معصوم علیهمالسلام داشتند و جزئیات زندگی آنان را زیر ذرهبین قرار داده بودند، بیش از […] 0

  همسران امام حسن مجتبی

  مورخان آن روز (چه شیعه و چه سنی) با همهی تفحصی که در زندگی ائمهی معصوم علیهمالسلام داشتند و جزئیات زندگی آنان را زیر ذرهبین قرار داده بودند، بیش از […]

  ادامه ...

 • ولی یک حقیقت مسجل است و آن بعد ایمان و اعتقاد مردم به علی (ع) است. شاید[صفحه ۱۱۸]بسیاری از مردم حق و شان علی (ع) را آنچنان که بود نمیشناختند […] 0

  بیعت مردم با امام علی

  ولی یک حقیقت مسجل است و آن بعد ایمان و اعتقاد مردم به علی (ع) است. شاید[صفحه ۱۱۸]بسیاری از مردم حق و شان علی (ع) را آنچنان که بود نمیشناختند […]

  ادامه ...

 • او را اصحابی است زیرک، مومن و دوستدار واقعی امام که متاسفانه عده آنها بس اندک بود، به ویژه که برخی از این عده اندک هم به توطئه معاویه و […] 0

  فرزندان معروف امام حسن

  او را اصحابی است زیرک، مومن و دوستدار واقعی امام که متاسفانه عده آنها بس اندک بود، به ویژه که برخی از این عده اندک هم به توطئه معاویه و […]

  ادامه ...