آرشیو شهادت

 • چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […] 0

  چگونگی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […]

  ادامه ...

 • ظاهرا روزی گرم بود، و امام آن روز را روزه داشت. و جعده برنامه افطاری او را ترتیب داده بود زهر را در کاسه شیر ریخت و به خورد امام […] 0

  کیفیت قتل امام حسن

  ظاهرا روزی گرم بود، و امام آن روز را روزه داشت. و جعده برنامه افطاری او را ترتیب داده بود زهر را در کاسه شیر ریخت و به خورد امام […]

  ادامه ...

 • در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […] 0

  معاویه و یارانش در شهادت امام حسن

  در آن زمان عبدالله بن عباس در شام به سر میبرد، چون خبر خوشحالی معاویه را در رحلت امام مجتبی علیهالسلام شنید بر او داخل شد و چون بر زمین […]

  ادامه ...

 • خاندان اشعث از پلیدترین خاندان در عداوت و کینه توزی علیه اهل بیت میباشند. شخص اشعث به عنوان عامل نفاق و پنهان، بیشترین نقش را در گردش معادلات صفین به […] 0

  نقش خاندان اشعث در شهادت امام مجتبی

  خاندان اشعث از پلیدترین خاندان در عداوت و کینه توزی علیه اهل بیت میباشند. شخص اشعث به عنوان عامل نفاق و پنهان، بیشترین نقش را در گردش معادلات صفین به […]

  ادامه ...

 • دشمن امام حسن علیه السلام در کلام امام على علیه السلام ۱ـ هویت فرهنگى و سیاسى معاویه: (و ان البغى والزور یذیعان بالمرء فى دینه و دنیاه…) على علیه السلام […] 0

  دشمن امام حسن علیه السلام در کلام امام على علیه السلام

  دشمن امام حسن علیه السلام در کلام امام على علیه السلام ۱ـ هویت فرهنگى و سیاسى معاویه: (و ان البغى والزور یذیعان بالمرء فى دینه و دنیاه…) على علیه السلام […]

  ادامه ...

 • شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […] 0

  شعر تربیت

  شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […]

  ادامه ...

 • نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […] 0

  نام آسمانی

  نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […]

  ادامه ...

 • او از یاران با اخلاص رسول الله (ص) و عمری را به پای اسلام گذرانده و در یاری پیامبر (ص) بود. در دوران علی (ع) چه فداکاریها و اخلاصهائی را […] 0

  شهادت عمرو بن حمق در حکومت معاویه

  او از یاران با اخلاص رسول الله (ص) و عمری را به پای اسلام گذرانده و در یاری پیامبر (ص) بود. در دوران علی (ع) چه فداکاریها و اخلاصهائی را […]

  ادامه ...

 • مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […] 0

  مهر الهی

  مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […]

  ادامه ...

 • صداقت عاشقی صبر بر مصیبت های دنیا و پایداری در راه بندگی حق تعالی، رمزی از اسرار عاشقی و راستی در ادعای شیفتگی و شیدایی است. تحمل مشکلات دنیایی و […] 0

  صداقت عاشقی

  صداقت عاشقی صبر بر مصیبت های دنیا و پایداری در راه بندگی حق تعالی، رمزی از اسرار عاشقی و راستی در ادعای شیفتگی و شیدایی است. تحمل مشکلات دنیایی و […]

  ادامه ...