آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • در سال فتح مکه به همراه پدر و دیگر بستگان به اسلام ایمان آورد و سعی کرد جایگاه خوشی را برای خود پدید آورد و حتی کوشید راه صد ساله […] 0

  شخصیت معاویه

  در سال فتح مکه به همراه پدر و دیگر بستگان به اسلام ایمان آورد و سعی کرد جایگاه خوشی را برای خود پدید آورد و حتی کوشید راه صد ساله […]

  ادامه ...

 • مبارزات امام حسن علیه السلام پیش از دوران امامت پس از این که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، عده ای از ناآگاهان، به ناحقّ حضرت را متهم […] 0

  مبارزات امام حسن علیه السلام

  مبارزات امام حسن علیه السلام پیش از دوران امامت پس از این که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، عده ای از ناآگاهان، به ناحقّ حضرت را متهم […]

  ادامه ...

 • در بررسی مساله صلح و شرایط آن ناگزیر دو دسته از عوامل و شرایط، یکی مربوط به وضع داخلی کشور اسلامی و دیگر مربوط به جو و شرایط خارج آن […] 0

  شرایط داخلی در دوران امام حسن

  در بررسی مساله صلح و شرایط آن ناگزیر دو دسته از عوامل و شرایط، یکی مربوط به وضع داخلی کشور اسلامی و دیگر مربوط به جو و شرایط خارج آن […]

  ادامه ...

 • جو جامعه و شرایط جو صلح بود. اقدام نظامی و ادامه آن با این شرایط بس بیفایده مینمود. ظاهر قضیه نشان میداد که شرایط برای پذیرش صلحی ولو تحمیلی آماده […] 0

  جو صلح در لشکر امام حسن

  جو جامعه و شرایط جو صلح بود. اقدام نظامی و ادامه آن با این شرایط بس بیفایده مینمود. ظاهر قضیه نشان میداد که شرایط برای پذیرش صلحی ولو تحمیلی آماده […]

  ادامه ...

 • امام در مسجد سرگرم نماز مستحبی بود و برخی از مورخان نوشتهاند او هنوز نماز جماعت را شروع نکرده که دشمن بر او ضربه زد. و برخی هم نماز جماعت […] 0

  جریان شهادت امام علی

  امام در مسجد سرگرم نماز مستحبی بود و برخی از مورخان نوشتهاند او هنوز نماز جماعت را شروع نکرده که دشمن بر او ضربه زد. و برخی هم نماز جماعت […]

  ادامه ...

 • در این بخش از پنج مبحث سخن به میان میآوریمبحثی خواهیم داشت تحت عنوان جو و شرایط مردم و در آن سعی خواهیم داشت تصویری از شرایط داخلی کشور امام […] 0

  صلح امام حسن با معاویه

  در این بخش از پنج مبحث سخن به میان میآوریمبحثی خواهیم داشت تحت عنوان جو و شرایط مردم و در آن سعی خواهیم داشت تصویری از شرایط داخلی کشور امام […]

  ادامه ...

 • پس از بیعت مساله قصاص مطرح شد. ابنملجم را به حضور امام آوردند. او درخواست کرد که مرا زنده بگذار تا کفایت دشمنت را کنم و معاویه را از بین […] 0

  قصاص قتل امام علی

  پس از بیعت مساله قصاص مطرح شد. ابنملجم را به حضور امام آوردند. او درخواست کرد که مرا زنده بگذار تا کفایت دشمنت را کنم و معاویه را از بین […]

  ادامه ...

 • ابن شهرآشوب در کتاب مناقب می گویدیک روز معاویه با امام حسن (ع) آغاز مفاخرت نمود«فقال أنا ابن مکه و بطحاء انا ابن أغزرها جودا و أکرمها[صفحه ۲۸۸]جدودا، و أنا […] 0

  مفاخرت معاویه با امام حسن (ع)

  ابن شهرآشوب در کتاب مناقب می گویدیک روز معاویه با امام حسن (ع) آغاز مفاخرت نمود«فقال أنا ابن مکه و بطحاء انا ابن أغزرها جودا و أکرمها[صفحه ۲۸۸]جدودا، و أنا […]

  ادامه ...

 • پس از آن که علی (ع) از خلافت اسلامی کنار گذاشته شد و خانه‌نشین گردید، حوادثی پیش آمد که در تاریخ معروف و مشهور است. سیاست نظام حاکم و کسانی […] 0

  خلافت بعد از پیامبر

  پس از آن که علی (ع) از خلافت اسلامی کنار گذاشته شد و خانه‌نشین گردید، حوادثی پیش آمد که در تاریخ معروف و مشهور است. سیاست نظام حاکم و کسانی […]

  ادامه ...

 • امیرالمومنین علیهالسلام که از خدعه و مکر آنان اطلاع یافت و احساس کرد، عدهای گول تبلیغات عوامفریبانهی آنان را میخورند، در موضعگیری خود این چنین پافشاری نمود: الله الله، یا […] 0

  موضع گیریهای امام علی برابر تحرکات سیاسی

  امیرالمومنین علیهالسلام که از خدعه و مکر آنان اطلاع یافت و احساس کرد، عدهای گول تبلیغات عوامفریبانهی آنان را میخورند، در موضعگیری خود این چنین پافشاری نمود: الله الله، یا […]

  ادامه ...