آرشیو عبادات امام حسن

  • او عبد خداست و در طریق و مشی خود جز خدا را در نظر نداشت مصداق این آیه قرآن است که قل، ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی […] 0

    عبادات امام حسن

    او عبد خداست و در طریق و مشی خود جز خدا را در نظر نداشت مصداق این آیه قرآن است که قل، ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی […]

    ادامه ...